ลูกหนี้ กยศ. รู้ยัง ! 1 ธ.ค.นี้ เริ่มหักเงินเดือน แล้วนะ (รายละเอียด)

1 ธ.ค.นี้ เริ่มหักเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ ติดหนี้ กยศ.

ฝากประชาสัมพันธ์ถึงข้าราชการลูกจ้างประจำ ที่ติดหนี้ กยศ. 1 ธ.ค. เป็นต้นไปอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ได้แจ้งให้ส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการและลูกจ้างประจำโดยตรงทุกแห่ง เตรียมดำเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำของผู้ที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ภายในหน่วยงานของตน ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของแต่ละคนต่อไป โดยจะเริ่มหักเงินเพื่อชำระหนี้ กยศ. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนก.ค. 2561 ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้เริ่มเป็นหน่วยงานนำร่องในการหักเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งขณะนี้ระบบดังกล่าวมีความพร้อมในการรับข้อมูลลูกหนี้และสามารถหักเงินเดือนของลูกหนี้ กยศ. จำนวนกว่า 1.6 แสนราย จากส่วนราชการทั้ง 225 แห่งทั่ว

 

เริ่ม 1 ธ.ค นี้เตรียมดำเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำของผู้ที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แล้วนะคะ