รับมือด่วน ! ไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวในวันที่ 27 ตุลาคม 2561

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 27 ต.ค. นี้ ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่อง-ฝนลดลง ส่วนภาคใต้ยังมีฝนชุกต่อไป

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากจะมีฝนตกหนักหลายแห่งทั่วไทยแล้ว ในบางพื้นที่ยังเริ่มมีลมหนาวมาปะทะในยามเช้า เป็นสัญญาณของช่วงปลายฝนต้นหนาวของปี 2561

และล่าสุด (24 ตุลาคม 2561) กรมอุตุนิยมวิทยา ก็ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับลมชั้นบนระดับล่างเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมชั้นบนระดับบนเปลี่ยนเป็นลมตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

24 ตุลาคม 2561