คนจน มีเฮ !! รับเงิน 500 บาท เป็นของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาล (รายละเอียด)

ถือเป็นข่าว ๆ จริง ๆ รับปีใหม่ 2562 เมื่อ ครม. เห็นชอบมาตรการช่วยค่าน้ำค่าไฟ ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมแจกขวัญถุงรับสิ้นปีอีก 500 บาท

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

รายละเอียด…

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 มาตรการ คือ

-ค่าน้ำ ครัวเรือนละ 100 บาทต่อเดือน

-ค่าไฟครัวเรือนละ 230 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 จำนวน 10 เดือน

-สนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปีเดือนธันวาคมคนละ 500 บาท ค่าเดินทางรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) คนละ 1,000 บาท

-ค่าเช่าบ้าน คนละ 400 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562

บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ซึ่งทั้ง 4 มาตรการนี้ จะใช้งบประมาณ 38,730 ล้านบาท จากกองทุนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์