เช็กเลย ! ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับบัตรคนจน เพิ่มเติม 3.1 ล้านราย เริ่มใช้สิทธิ์ได้ต้นปีหน้า

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย ที่มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2561 รอบเพิ่มเติมได้แล้ว ถ้าไม่มีชื่อ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ตามที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สำหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนในรอบปกติได้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

นายลวรรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า….

“การเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561 มีผู้มาลงชื่อ 4.5 ล้านคน และมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับสิทธิ์ 3.1 ล้านคน หรือคิดเป็น 68% ของผู้มาลงทะเบียนทั้งหมด”

 

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ผ่านทาง 3 ช่องทาง ดังนี้

1. เว็บไซต์ epayment ด้วยการพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักลงไปในระบบ

2. Call Center ของ 3 หน่วยงาน ได้แก่
– ทีมไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย โทร. 02 6298306-14 ต่อ 503 และ 504
– กรมบัญชีกลาง โทร. 02 1092345
– สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02 2739020 ต่อ 3224, 3279, 3244, 3236, 3256 และ 3215

3. ตรวจสอบรายชื่อจากการติดประกาศในพื้นที่ของทีมไทยนิยม ยั่งยืน

สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ จะสามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2561 และเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่ไม่ผ่านสิทธิ์โดยตรงระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการอุทธรณ์อีกครั้งช่วงกลางเดือนธันวาคม 2561

โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับนั้น จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ผู้มีรายได้น้อยและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ผ่านวงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น และวงเงินค่าใช้จ่ายการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า รถบขส. และรถไฟ