ลูกหนี้ กยศ. เฮดัง ๆ !! เมื่อ กยศ. นำแนวคิดของภูมิใจไทย มาปรับใช้ช่วยเหลือผู้กู้

กยศ. นำมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ โดยใช้แนวคิดของพรรคภูมิใจไทย ปรับใช้ช่วยเหลือลูกหนี้ กรณีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึง แนวทางแก้ปัญหาหนี้ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. 5 ที่เป็นแนวคิดนโยบายของพรรคภูมิใจไทย

 

ขั้นตอนประกอบไปด้วย

1) ลดเบี้ยปรับปัจจุบัน กยศ.คิดเบี้ยปรับ 18% เสนอให้เหลือ 0.01%

2) ไม่มีดอกเบี้ย

3) ปลดภาระผู้ค้ำประกัน

4) เพิ่มวิธีการใช้หนี้ ด้วยการให้ผู้กู้ไปทำงานรับใช้ราชการ

5) พักชำระหนี้ 5 ปี ให้กับผู้กู้ยืมที่ไม่สามารถชำระเงินคืนได้

ทั้งนี้ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2561 ได้มีประกาศของ คณะกรรมการ กยศ. เรื่องมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ ผ่านเว็บไซต์ www.studentloan.or.th มีตารางและข้อความดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้กู้ยืมอยู่ระหว่างปลอดหนี้

 

กรณีที่ 2 ผู้กู้ยืมอยู่ระหว่างชำระหนี้ กลุ่มสัญญา 15 ปี ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้

เงื่อนไขชำระหนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว ลดหน่อยเงินต้น 3% ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระยะเวลา 29 ก.ย. 2561 เป็นต้นไป

 

กรณีที่ 3 ผู้กู้ยืมอยู่ระห่างชำระหนี้ กลุ่มสัญญา 15 ปีที่ค้างชำระหนี้

(ติดต่อเคาน์เตอร์ของธนาคาร ระบบลดอัตโนมัติ เงื่อนไขชำระหนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว ลดเบี้ยปรับร้อยละ 85 ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระยะเวลา 1 ธ.ค.2561 – 31 พ.ค.2562

หมายเหตุ

กลุ่มไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง (ฝบน.)/กลุ่มดำเนินคดี (ฝคบ.)

– ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ‭www.studentloan.or.th/discount/

– ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ ‭www.studentloan.or.th/discount-form/ เพื่อส่ง faxที่หมายเลข 0-2016-4940 และ0-2016-4950

– โทรศัพท์ 0-2016-4888 –> เมื่อได้รับเรื่อง โปรดส่งต่อให้ ฝบน./ฝคบ.เพื่อดำเนินการต่อไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : naykhaotom.com

ใส่ความเห็น