โบราณถือ สิ่งที่ควรทำและห้ามทำ ในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม ปฏิบัติเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต

 

วันขึ้นปีใหม่ โบราณนานมาเค้ามีธรรมเนียมยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต มีทั้งสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในวันขึ้นปีใหม่ ดังนี้

สิ่งที่ควรทำ

1.ทำบุญตักบาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์ ตลอดจนผู้ที่เคารพนับถือที่ล่วงลับไปแล้ว

2.เข้าวัดทำบุญ ถือศีล ปฏิบัติธรรมหรือฟังพระธรรมเทศนา เพื่อให้จิตใจสดชื่นแจ่มใส

3.กราบขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อให้เกิดความเป็นสวัสดิมงคลแก่ตนเองสืบไป รวมทั้งอวยพรเพื่อนฝูง การมอบของขวัญส่งความสุขแก่กัน

4.เยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ บำเพ็ญสาธารณกุศล ดูแลคนจนคนป่วยคนพิการ ช่วยคนถิ่นกันดารห่างไกล

5.สะสางการงานที่คั่งค้าง รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องในปีที่ผ่านมา และถือโอกาสนี้ให้อภัยซึ่งกันและกัน และเริ่มต้นใหม่ด้วยดี

6.ในวันทำงานสุดท้ายของปี หัวหน้าและพนักงานควรพูดแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อกันตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา รวมทั้งจัดโต๊ะทำงานให้สวยงามสะอาดสะอ้าน

7.จัดงานรื่นเริง หรือจัดเลี้ยงในครอบครัว เพื่อนฝูง

 

สิ่งที่ห้ามทำ

1.หลีกเลี่ยงการทำงานบ้านในวันที่ 1 ม.ค. เพราะถือว่าเป็นการขับไล่ความโชคดีออกไป ควรทำความสะอาดบ้านก่อนวันขึ้นปีใหม่

2.ไม่ใช้ของมีคม เช่น มีด กรรไกร หรือที่ตัดเล็บ เพราะถือเป็นการตัดสิ่งดี ๆในอนาคตที่กำลังจะมาถึง

3.ไม่ควรสระผม ในวันสิ้นปีและวันเริ่มต้นปีใหม่ เนื่องจากการสระผม ถือเป็นการชะล้างความโชคดีที่กำลังจะมาในศักราชใหม่

4.ไม่พูดจาหยาบคายหรือมีความหมายส่อไปในทางลบ หลีกเลี่ยงการใช้คำที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยหรือความตาย

5. หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมงานศพและการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

6.ระมัดระวังไม่ทำสิ่งของตกแตก เพราะหมายถึงการนำความโชคร้ายเข้ามา

ใส่ความเห็น