ลงทะเบียนคนจน 2562 มาแล้ว !! ลงเป็นรายครอบครัว ลงทะเบียนใหม่ทุกปี

คลัง เตรียมปรับหลักเกณฑ์ ลงทะเบียนคนจน 2562 ให้ลงเป็นรายครอบครัว-ลงทะเบียนใหม่ซ้ำทุกปี แก้ปัญหาจนไม่จริง แต่กลับได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จากกรณีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน มีประเด็นเรื่องคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์บางรายว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยจริง ๆ หรือไม่นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะมีการประเมินผลการใช้บัตรคนจน ในวันที่ 17 ธันวาคม นี้ โดยเตรียมปรับปรุงแก้ไขการลงทะเบียนคนจนในบางจุด

อย่างเช่นการลงทะเบียนรายบุคคลอาจไม่ตอบโจทย์ 100% เพราะบางครอบครัวมีฐานะดี แต่เมื่อเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคลทำให้ผ่านคุณสมบัติ เพราะไม่มีรายได้ ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินอะไร จึงมีเหตุการณ์ว่าทำไมมีฐานะดีแล้วยังได้บัตรคนจน

ดังนั้น ถ้าจะมีการลงทะเบียนรอบใหม่ในปี 2562 ต้องแก้ปัญหานี้ คือ ให้เป็นการลงทะเบียนทั้งรายบุคคลและรายครอบครัวด้วย เพราะแม้ผู้สูงอายุบางคนไม่มีอาชีพ แต่มีทรัพย์สินโดยใช้ชื่อของคนในครอบครัว นอกจากนี้ อาจจะเปิดให้ลงทะเบียนซ้ำทุกปี เพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์อย่างแท้จริง และยกเว้นสิทธิ์ผู้ที่มีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ลงทะเบียนคนจน 2562

นายอภิศักดิ์ กล่าวอีกว่า เป้าหมายที่จะทำให้ผู้ถือบัตรคนจนมีรายได้เพิ่มจากปีละ 3 หมื่นบาท และมากกว่า 1 แสนบาทต่อปี ตอนนี้ยังไม่เห็นตัวเลขว่าผลออกมาเป็นอย่างไร แต่ย้ำว่าต้องการให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท มีรายได้เพิ่มขึ้นพ้นเส้นความยากจน แม้อาจจะยังไม่พ้น 1 แสนบาทต่อปีก็ไม่เป็นไร

 

ใส่ความเห็น