แชร์เก็บไว้เลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชดำรัส… ๑๒ ข้อคิดในการใช้ชีวิต

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชดำรัส… ๑๒ ข้อคิดในการใช้ชีวิต

 

เป็นที่ทราบกันดีว่าในหลวงของเราทรงพระอัจฉริยะภาพในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านการพัฒนาประเทศหรือแม้แต่ด้านพัฒนาชีวิตของราษฎรของพระองค์ให้ดีขึ้น  และที่สำคัญการรักใคร่ปรองดองสามัคคีกันเพื่อความเจริญของประเทศชาติเป็นสิ่งที่เราจะทำได้เพื่อในหลวงของเรา แต่จะลุลวงไปด้วยดีได้ทุกคนในชาติต้องช่วยกันทำ  วันนี้เรามีข้อคิดดีๆ จากพระราชดำรัสของในหลวง พ่อหลวงในใจของประชาชนชาวไทยมาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตกันค่ะ

ใส่ความเห็น