ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ 200,000 บาท ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ ทุกอาชีพกู้ได้หมด

สำหรับใครที่คิดอยากจะลงทุนแต่ขาดเงินทุนในการเริ่มต้น และยังไม่รู้จะกู้กับธนาครไหนดีวันนี้เรามี ข้อเสนอสินเชื่อเงินกู้จาก ธ.ก.ส. มาฝากกัน และไม่ต้องกังวลว่ากำหนดวงเงินขั้นต่ำ ไม่ว่าจะรับจ้าง ค้าขาย ประกอบกิจการส่วนตัวก็สามารถยื่นกู้ได้ กับ สินเชื่อ 108 อาชีพ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกอบอาชีพอิสระ ธ.ก.ส.ก็เข้าใจความจำเป็นในการใช้เงิน ให้กู้กับ สินเชื่อ 108 อาชีพ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง จะรับจ้าง ประกอบกิจการส่วนตัวก็กู้ได้ โดยวงเงินและอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะเป็นผู้กำหนด

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร จะต้องเป็นสัญชาติไทย ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป เพียงนำเอกสารประกอบการสมัครมาสมัครได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา

ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อ 108 อาชีพ – ธ.ก.ส.

สถาบันการเงิน : ธ.ก.ส. (BAAC)

ประเภทสินเชื่อ : สินเชื่อเพื่อการลงทุน, สินเชื่อเอนกประสงค์

วัตถุประสงค์ : เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ค่าลงทุนในการประกอบอาชีพอิสระ

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย : ตามระเบียบของธนาคาร

วงเงินกู้ : ตามระเบียบของธนาคาร

ระยะเวลาการกู้ : (ตามระเบียบของธนาคาร)

ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน : ตามระเบียบของธนาคาร

รูปแบบการค้ำประกัน : สินเชื่อเอนกประสงค์แบบไม่ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ค่าทวงหนี้ : ตามระเบียบของธนาคาร

ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด : ตามระเบียบของธนาคาร

เงื่อนไขและเอกสารการสมัคร : คุณสมบัติผู้กู้

สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป ประกอบกิจการส่วนตัว / อาชีพรับจ้าง ทำงานประจำ

เอกสารประกอบการขอกู้

สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน (ถ้ามี)ใบรับรองเงินเดือน พร้อมสมุดบัญชี เงินฝากที่แสดงการโอน (ฉบับจริง) กรณีเจ้าของกิจการ ต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษี

รายได้ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ

เอกสารทางด้านหลักประกัน : (ตามระเบียบของธนาคาร)

วิธีการสมัคร

สามารถสมัคร สินเชื่อ 108 อาชีพ ได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา หรือ โทรติดต่อสอบถาม 02-555-0555

ขอบคุณข www.baac.or.th