เริ่มแล้ว บัตรคนจน ไปกดเงินสดกันหรือยัง เริ่ม 1 ก.พ. 62 จนถึง เม.ย.62 รวม 3 เดือน

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางพร้อมเติมเงินรายเดือนของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ระยะที่ 2 และปรับเปลี่ยนวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าประชารัฐมาเป็นวงเงินกดเงินสดในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อี-มันนี่) ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตั้งแต่เดือนก.พ.นี้ เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือบัตรสามารถมีระยะเวลาในการใช้จ่ายสอดคล้องกับความต้องการ

ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนวงเงินค่าซื้อสินค้าที่จำเป็นผ่านร้านธงฟ้ามาเป็นวงเงินกดเงินสด จะโอนทุกวันที่ 1 ของเดือน เริ่ม 1 ก.พ.62 เป็นต้นไป จนถึงเม.ย.62 รวม 3 เดือน

โดยผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี เดิมเคยได้รับวงเงินซื้อของร้านธงฟ้าเดือนละ 300 บาท จะเหลือ 100 บาท ส่วนที่เหลืออีก 200 บาทจะโยกเข้าอี-มันนีให้กดใช้เป็นเงินสดแทน

แต่วงเงินรวมก็ยังได้รับเท่าเดิม 300 ส่วนผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี เดิมเคยได้วงเงินซื้อของร้านธงฟ้า 200 บาท จะเหลือ 100 บาท ส่วนที่เหลือ 100 บาทจะเติมเข้าอี-มันนีกดเงินสดแทน แต่วงเงินรวมยังได้รับเท่าเดิม 200 บาท

ส่วนการเติมเงินในมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ที่เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ จะโอนเข้าอี-มันนี ให้ใช้กดเป็นเงินสดได้ทุกวันที่ 2 ของเดือน

เริ่ม 2 ก.พ.ถึงเดือนมิ.ย.62 รวม 6 เดือน โดยคนมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเพิ่มเดือนละ 200 บาท และรายได้เกิน 30,000 บาท

แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี รับเพิ่มเดือนละ 100 บาท แต่ในเดือนแรก ก.พ.ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับเงินเพิ่มเป็น 2 เท่า เพราะมีการทบยอดจากเดือนม.ค.ให้ไปด้วย

ใส่ความเห็น