เทียบกันชัด ๆ หน้ากากแบบไหนป้องกันฝุ่นดีสุด เผย ใส่ทิชชู 1 แผ่น ผลเกือบเท่า N95

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงสูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยหลายพื้นที่มีปริมาณฝุ่นพิษอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ และมีผลต่อสุขภาพ ซึ่งในเมื่อฝุ่นพิษยังไม่ไปไหน เราทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย แต่หากหาซื้อหน้ากาก N95 ไม่ได้ เรามาดูกันว่ามีตัวเลือกไหนที่ช่วยป้องกันฝุ่นได้อีกบ้าง พร้อมทั้งเปรียบเทียบความสามารถในการป้องกันฝุ่นของหน้ากากแต่ละตัว

โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำการทดลองการสวมใส่หน้ากากอนามัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อวัดประสิทธิภาพการกรองฝุ่นละออง PM2.5 โดยใช้เครื่อง Keken MT-03 เป็นตัวทดสอบหน้ากาก ซึ่งผลการทดลองพบว่า

– หน้ากากอนามัย N95 มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่น ประมาณ 99.59%

– หน้ากากอนามัย 1 ชิ้น มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่น ประมาณ 66.37%

– หน้ากากอนามัยซ้อนกัน 2 ชิ้น มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่น ประมาณ 89.75%

– หน้ากากอนามัย 1 ชิ้น และกระดาษทิชชู 1 แผ่นพับครึ่ง มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่น ประมาณ 98.05%

– หน้ากากอนามัย 1 ชิ้น และกระดาษทิชชู 2 แผ่นพับครึ่ง มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่น ประมาณ 67.04%

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าหน้ากากอนามัย 1 ชิ้น และกระดาษทิชชู 2 แผ่นพับครึ่ง มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นลดลงกว่ากระดาษทิชชูเพียง 1 แผ่น ซึ่งเกิดจากความหนาของกระดาษทิชชู ที่ทำให้หน้ากากอนามัยไม่แนบติดกับใบหน้า ทำให้ฝุ่นละอองยังสามารถเล็ดลอดหน้ากากเข้าสู่ร่างกายได้ ฉะนั้น จึงควรสวมหน้ากากให้กระชับกับใบหน้าและสวมใส่ให้ถูกวิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น

ภาพจาก FPH Thammasat Channel

 

ใส่ความเห็น