วันนี้วันสุดท้าย !! “ลงทะเบียนเลือกตั้ง 62” วันสุดท้าย 19 ก.พ. ยื่นใช้สิทธิ “เลือกตั้งล่วงหน้า”

 

ลือกตั้ง62 เริ่มคึกคัก แต่ใครไม่ว่าง 24 มี.ค. ยังมีวันที่ 17 มี.ค. วันเลือกตั้งล่วงหน้า แต่ต้องไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าก่อน หมดเวลาเที่ยงคืน 19 ก.พ.นี้

ข้อมูลจากเว็บไซต์คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ระบุว่า ผู้มีสิทธิยื่นคำขอคือ ผู้มีสิทธิอยู่คนละที่กับที่อยู่ในทะเบียนบ้าน อีกกลุ่มคือมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง ที่ตามกฎหมายระบุให้ไปลงคะแนนในเขตที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบีบนบ้านติดต่อกันครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ก็ให้ไปแจ้งละทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่มีถิ่นที่อยู่อยู่นอกราชอาณาจักร หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เดินทางไปนอกราชอาณาจักรในวันเลือกตั้ง

ส่วนในเขต เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไปที่มิใช่ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้งตนจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

การยื่นคำขอ สามารถยื่นด้วยตัวเอง หรือมอบหมายคนอื่นยื่น หรือยื่นทางไปรษณีย์

หรือ ยื่นทางอินเทอร์เน็ต ที่ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/

ใส่ความเห็น