เมื่อคุณมีบุญ มีวาสนาแล้ว จะไม่เลื่อนผ่านบทความนี้ (สละเวลาสักนิด ข้อคิดแง่คิดดีสอนใจ)

 

วันนี้เราขอนำเสนอ คนมี ว า ส น า จริง

จะไม่ เลื่อนผ่านบทความนี้

ไม่ได้อยู่ที่คุณมี ร ถ ห รู เพียงใดขับ

แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่าง ป ล อ ด ภั ย หรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลัง ใหญ่โตเพียงใด

แต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียงหัวเราะ หรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดก

ไว้ให้คุณหรือไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรง

ให้คุณดูแล ป ร น นิ บั ติ หรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวย

หรือหล่อเพียงใดแต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณ หรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่ง

ทำงานเก่งเพียงใด แต่อยู่ที่กตัญญู รู้ คุณ หรือไม่?

ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหู หรือเสียงปรบมือ

เมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใด แต่อยู่ที่เมื่อคุณ ล้ ม ลง

ยังมีอีกหลายมือยื่นมา ฉุ ด ให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่ อีกครั้ง หรือไม่

 

เพราะฉะนั้น อย่า อ ว ด ว่ามีเงิน เพราะยาม เ จ็ บ ป่ ว ย

นอน โ ร ง พ ย า บ า ล มันไม่ต่างอะไรกับกระดาษ

อย่า อ ว ด ในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่

เพราะวันใดที่คุณ ล้ ม ป่ ว ย

ยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่ง

และ เ ยี่ ย ม ยอดรอ เ สี ย บ ตำแหน่งต่อจากคุณ

อย่า อ ว ด รถยนต์ที่คุณขับ เพราะวันใดที่คุณจากไป

กุญแจรถก็อยู่ในมือ ของคนอื่น อย่า อ ว ด ว่ามีบ้านหลังใหญ่โต

วันที่คุณจากไป มันก็เปลี่ยนเป็น ของคนอื่น

สุขอยู่ที่ใด สุขอยู่ที่ใจ รู้ใจได้สุข ความสุขของคนเราแตกต่างกัน

บางคนไปท่องเที่ยว เพราะ มีเวลา มีเงิน

ไม่มีใครให้พะวง บางคนชอบขี่จักรยาน

ได้ออกกำลังกาย เห็นสิ่งสวยงามที่ ซ่ อ น เ ร้ น อยู่รายทาง

บางคนชอบ เข้าวัด ทำบุญภาวนา

ทำจิตใจให้สะอาด ดื่ ม ด่ำ ในรส พ ร ะ ธรรม

บางคนชอบทำสวน ปลูกพืชผักเป็น งานอดิเรกที่แสนวิเศษ

ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม

อุทิศตนให้สาธารณะกุศล ผู้ที่อุทิศตนให้กับป ร ะ เทศ ช า ติ

เป็นบุคคลระดับมันสมอง เป็นทรัพยากรที่มีค่า

การ เลี้ยง ดู หลาน เขาว่าแขนง แ ร ง กว่ากิ่งจริงนะ

เป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รัก

และเฝ้าดูการเจริญเติบโตของ เ ลื อ ด เ นื้ อ เ ชื้ อ ไข

การดูแลสามีและภรรยาสุดที่รักประเสริฐนัก

คนที่เคยร่วม ทุ ก ข์ ร่วมสุขกันมา

ทำให้รู้ว่าน้ำตาลไม่มีวันคลายรสหวาน

บางคนได้ดูแลบุพการี โชคดีที่ได้ปรนนิบัติ พ ร ะ อรหันต์

สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อน ส า ยเกิน สุขใครสุขมัน

สุขในสิ่งที่ทำ ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

บางคนสวรรค์อยู่ในบ้าน แค่ เ อ น ก า ย มีเพลงเบาๆ

เขาก็ว่าสุขแล้ว ชีวิตบั้นปลายแตกต่างกัน

เราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและเอาอย่างใคร

ขอขอบคุณที่มา จาก rugyim

ใส่ความเห็น