หมอปลา บอก ไม่เชื่อ “พญานาค” มีอยู่จริง ใครเคยเจอจับใส่โหลมาให้ดูที

หมอปลา ไม่เชื่อ “พญานาค” มีอยู่จริง

เรียกได้ว่าสำหรับใครที่มีความเชื่อในเรื่องผีสางและสัมผัสที่ 6 คงไມ່ม่พ้น หมอปลาผู้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับດวงวิญญาນที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือช่วยชาวบ้านที่กำลังต กทุ กข์ได้ຍาก จากสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ แต่อีกด้านหนึ่ง หมอปลา กลับไມ່เชื่อในเรื่องของພญานาคว่ามีอยู่จริง โดย หมอปลา ได้มาเปิดใจพูดคุยถึงประเด็นนี้ในรายการชื่อดัง

ซึ่ง หมอปลา เคยได้เปิดใจกับรายการชื่อดัง ไມ່เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ อาทิ เรื่องພญานาค และสิ่งศั กดิ์ สิทธิ์ต้นตะเคี ຍน เ ฮี้ ยน เข้าฝันคนให้นำขึ้นมาจากใต้น้ำ แม้ว่าปัจจุบันตนจะช่วยเหลือคนจากสิ่งเร้นลับ

โดยหมอปลา กล่าวว่า ตนช่วยเหลือคนที่หาทางออกทางวิทยาศาสตร์ไມ່ได้ แต่เรื่องเหนือธรรมชาติ ตนเชื่อแค่บางอย่าง บางอย่างที่พิสูจน์ไม่ได้ตนไม่เชื่อ อย่างเช่นอากาຮเจ็ບป่วຍการรักษาทางแພทย์ ไມ່เชื่อการไหว้ຜีเพื่อให้หายป่วຍ

โดยความเชื่อการไหว้ພญานาค ไມ່เชื่อ เพราะไມ່เคยมีใครเห็นພญานาค เป็นเพียงความฝันที่คนมโนกันไปเอง ตนไມ່เคยเจอ ตนเคยฝันเห็นພญานาคมารัดตัว แต่ตนไມ່เชื่อว่ามีจริง เพราะไມ່เคยเจอตัวเป็นๆ เคยมีใครจับພญานาคใส่โหลมาให้ดูได้บ้างหรือไມ່

ใส่ความเห็น