“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ใช้ได้อีก 3 เดือน ได้รับเงินครองชีพเหมือนเดิม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิประโยชน์เงินช่วยจากทางรัฐบาล โดยหลายคนได้มีการลงทะเบียนไปเรียบร้อย และได้รับเงินจากทางรัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองไปแล้ว โดยทางกระทรวงการคลังได้มีการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าสามารถใช้ต่อได้ ถึงเดือนธันวาคม 2562

จากเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานั้น นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้มีการกล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ตกลงขยายเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยออกไปอีก 3 เดือน

โดยจากเดิมได้มีการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ขยายเวลาออกไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการทั้ง 14.5 ล้านคน จึงยังได้รับการช่วยในส่วนของค่าครองชีพขั้นพื้นฐานต่อไปเหมือนเดิม ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนรัฐบาล หรือมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ล่าช้าออกไปปีหน้าก็ตาม

ส่วนการช่วยขั้นพื้นฐานที่ได้รับประกอบด้วย วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

นอกจากนี้ ยังมีค่าสวัสดิการที่ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น ค่าเดินทาง ทั้งค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน วงเงินค่าโดยสารรถบขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน และวงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

ขอบคุณข้อมูล tnnthailand

ใส่ความเห็น