ฝึก 8 อย่าง จะได้ไม่ทุกข์ ชีวิตมีความสุข

 

8 คติเตือนใจ จากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประยุทธ์ ปยุตโต มาให้อ่านกันนะ เพราะเราอ่านแล้วชอบมาก เตือนใจได้อย่างดี และเหมาะสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันที่แสนจะวุ่นวายนี้ ทำให้ได้คิดและได้ฉุกคิด ปรับตัว ปรับใจ และพร้อมในการใช้ชีวิต

1 ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้

หมายความว่า จงเป็นคนตัวเล็ก อย่าเป็นคนตัวใหญ่ จงเป็นคนธรรมดา อย่าเป็นคนสำคัญ เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา อย่าให้ความสำคัญกับตัวเองมากเกินไป

2 ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม

หมายความว่า การสะสมอะไรสักอย่างนั้นเป็นภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ ยกเว้นความดี นอกนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมด ไม่มากก็น้อย

3 ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ

หมายความว่า อย่าไปบ้ากับความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง มีแต่คนโง่เท่านั้น ที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีจริง

4 ฝึกให้ตนเองเป็นคนนิ่งๆ พูดสิ่งที่ดี

หมายความว่า อะไรไม่ดีก็อย่าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือจะผิด แต่ถ้ามันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูด หรือวิจารณ์ในทางเสียหายนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำ และขุ่นมั่ว

5 ฝึกให้ตนเองรู้ธรรมชาติว่าอะไรๆ ก็ผ่านไปเสมอ

หมายความว่า เวลามีความสุข ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขก็ผ่านไป เวลามีความทุกข์ ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุกข์ก็ผ่านไป เวลามีสถานการณ์แย่ๆ ก็ให้รู้ว่าเรื่องเหล่านั้นมันไม่ได้อยู่กับเราจนวันตาย

6 ฝึกให้ตนเองเข้าใจ เรื่องของการนินทา

หมายความว่า เราเกิดมาก็ต้องรู้ว่า เราต้องถูกนินทาแน่นอน ดังนั้นเมื่อถูกนินทาขอให้รู้ว่า “เรามาถูกทางแล้ว” แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่ในโลกนี้

7 ฝึกให้ตนเองพ้นความเป็นขี้ข้าของเงิน

หมายความว่า เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรอยู่ก็ต้องหัดพอใจกับมัน การที่คนเราจะเลิกเป็นขี้ข้าเงินได้ ต้องรู้จักเพียงพอก่อน เมื่อรู้จักพอก็ไม่ต้องหาเงินมาก เมื่อไม่ต้องหาเงินมากชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน

8 ฝึกให้ตนเองเสียสละ และยอมเสียเปรียบ

หมายความว่า การที่คนๆ หนึ่งยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องจำเป็น ใครก็ตามที่บ้าความถูกต้อง บ้าเหตุบ้าผล ไม่ยอมอะไรเลย ไม่ช้าคนนั้นก็จะเป็นบ้าสติแตกกลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่าง แต่ไม่มีความสุข เพราะต้องสู้รบกับคนรอบข้างเพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่น

ใส่ความเห็น