เตรียมเอกสารให้พร้อม เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจน 2563 รอบใหม่แล้ว

เชื่อว่าหลายๆคนกำลังตั้งหน้าตั้งตารอฟังประกาศจากทางรัฐบาลว่าเมื่อไหร่จะกำหนดเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลังกำลังจัดทำแพ็กเกจโครงการสวสัดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เพื่อเสนอให้รัฐบาลชุดใหม่พิจารณา ซึ่งจะปรับหลักเณฑ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย หรือบัตรคนจนให้รัดกุมยิ่งขึ้นป้องกันไม่ให้คนที่มีรายได้สูงเข้ามาสวมสิทธิ์ถือบัตร

อย่างไรก็ตาม จากการปรับหลักเกณฑ์เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ กระทรวงการคลังคาดว่า จะทำให้มีผู้ได้รับบัตรสวัสการแห่งรัฐ ลดลงไปถึง 1 ใน 3 จากปัจจุบันได้รับสิทธิ์ 14. 5 ล้านคน ลดเหลือไม่ถึง 10 ล้านคน ทำให้รัฐสามารถนำงบประมาณไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นจริงๆ ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ และจะเริ่มให้ความช่วยเหลือได้ในช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นไป ซึ่งสำหรับวงเงินที่เตรียมไว้ใช้ในโครงการรอบใหม่ ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ทำเรื่องบรรจุในงบประมาณปี 2563 ไปแล้วประมาณ 4 หมื่นล้านบาท

เพิ่มเติมเข้ากองทุนประชารัฐสวัสดิการ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม แต่ยังจำเป็นต้องรอการเปิดสภาพิจารณางบประมาณประจำปีก่อน โดยน่าจะนำเงินมาใช้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดในต้นปีหน้า นอกจากนี้ วงเงินดีงกล่าวจะไปใช้แจกผู้ที่ถือบัตรคนจนแบบไหน และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเป็นผู้พิจารณา

ใส่ความเห็น