เจอคนใจดี ให้เกรงใจ ไม่ใช่ ‘เอาเปรียบ’

 

เวลาได้ดีมีสุขอย่าหลงระเริงลืมตน อย่าดูแคลนผู้อื่น

อย่าคิดแต่จะตอบสนองความต้องการของตนฝ่ายเดียว

ชีวิตย่อมมีขึ้นมีลง ปีนี้แย่ ปีหน้าอาจจะดี ปีถัดไปอาจจะแย่ยิ่งกว่า

สมบูรณ์พูนสุขอาจไม่อยู่ตลอด ความตกต่ำอาจมาเยือนสักวัน

เมื่อเราได้ดีแล้วจงเปิดทางรอดให้คนอื่นบ้าง

เมื่อถึงคราวเรา… จะทำให้เราไม่เจอทางตัน

เมื่อเราเป็นสุขแล้วจงช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์บ้าง

เมื่อถึงคราวเรา… จะทำให้เรามีหมู่มิตรมากขึ้น

เมื่อเราอิ่มแล้วจงช่วยให้คนอื่นพ้นจากความหิวโหยบ้าง

เมื่อถึงคราวเรา… จะทำให้เราไม่เจอความตกอับ

คนเรานั้นถ้าทำอะไรออกไป ก็จะได้กลับคืนมาอย่างนั้น

ถ้าเราใจดำกับผู้อื่น เขาก็จะใจดำกับเรา

ถ้าเราใจดีกับผู้อื่น เขาก็จะใจดีกับเรา

จงรู้จักอกเขาอกเรา เอาใจเขามาใส่ใจเรา

เพราะใจคนเหมือนถนน… ยิ่งคิดเล็กคิดน้อยทางเดินจะยิ่งแคบ

ยิ่งโอบอุ้ม ยิ่งมีน้ำใจ… ทางเดินจะยิ่งกว้าง

เมื่อเจอความลำบาก… จะเห็นน้ำใจของคนรอบข้าง

เมื่อเจอปัญหาและอุปสรรค… จะเห็นความอดทนของตนเอง

หวังน้ำใจจากคนอื่นได้… แต่ใช่ว่าทุกครั้งที่ขอก็สมใจ

แต่อย่าให้คนอื่นรอคอยน้ำใจจากเรา… เราควรเป็นฝ่ายให้ก่อนเสมอ

อย่ามัวแต่คิดเล็กคิดน้อย… เพราะจะทำให้ไม่รู้จักแบ่งปัน

คนที่ชอบแย่งจ่ายเงินค่าอาหารก่อน ไม่ใช่เพราะเขารวย

แต่… เป็นเพราะเขาเห็นว่ามิตรภาพสำคัญกว่าราคาอาหารในมื้อนั้น

คนที่ยอมยกผลประโยชน์ให้ผู้อื่นมากกว่าเวลาลงทุนร่วมกัน

ไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากได้ แต่เป็นเพราะเขารู้จักแบ่งปัน

คนที่ยอมทำงานมากกว่าคนอื่น ยอมทำงานที่หนักกว่าโดยไม่บ่น

ไม่ใช่เพราะเขาโง่ แต่เป็นเพราะเขาอยากเห็นความสำเร็จของส่วนรวมมาก่อน

คนที่ยอมขอโทษก่อนเวลาทะเลาะกัน ไม่ใช่เพราะเขาผิด

แต่… เป็นเพราะเขายังแคร์ความรู้สึกของคนอื่น

คนที่ยอมช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าเรื่องใด ไม่ใช่เพราะเขาเป็นหนี้คุณ

แต่… เป็นเพราะเขาเห็นผู้อื่นเป็นเพื่อนแท้ เห็นมิตรภาพสำคัญกว่า

คนอื่นช่วยเหลือคุณนั่นเป็นเรื่องของน้ำใจ

ที่ไม่ช่วยเหลือคุณนั่นก็เป็นเรื่องของเขา… อย่าเก็บมาใส่ใจ

คุณเคยช่วยใครอย่าไปจำเป็นบุญคุณ

ใครเคยช่วยคุณจำไว้ว่าต้องตอบแทนคุณ

ใส่ความเห็น