วันนี้ เริ่มแล้ว ผู้ป่วย 4 โรคเรื้อรัง รับยาที่ร้านขายยา ลดความแออัดของโรงพยาบาล

 

สปสช.พร้อมนำร่องผู้ป่วย 4 โรคเรื้อรัง สิทธิบัตรทองรับยาใกล้บ้าน ลดความแออัดใน รพ. 4 เครือข่าย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เริ่ม 1 ต.ค. นี้ เป็นวันแรก

ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล และลดเวลารอคอยการใช้บริการของผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล โดยให้ร้านยาแผนปัจจุบัน(ขย.1) ร่วมเป็นหน่วยจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้
ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสิทธิบัตรทอง ใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และจิตเวช สามารถขอรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีเภสัชกรประจำ โดยผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลก่อน และแจ้งความจำนงว่าต้องการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ตรวจตรวจและประเมินว่าผู้ป่วยสามารถรับยาที่ร้านยาได้ จากนั้นผู้ป่วยจะได้รับใบสั่งยาจากโรงพยาบาลและสามารถถือใบสั่งยานั้นไปรับยากับร้านใกล้บ้านได้ โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

สำหรับพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในระยะแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้ มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 แห่ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.ลำพูน รพ.นครพิงค์และรพ.สวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ รวมมีร้านยาแผนปัจจุบันร่วมให้บริการทั้งหมด 43 แห่ง
รายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการรับยาใกล้บ้าน ดังนี้

1.บู๊ทส์ เซ็นทรัลเชียงราย เครือข่าย รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
2.บู๊ทส์ สาขาเชียงราย เครือข่ายรพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
3.ร้านยาป่าก่อดำ เครือข่ายรพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
4.หจก.ร้านยารักษ์สุขภาพ เครือข่ายรพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
5.เอ็กซ์ต้า พลัส สาขาเชียงรายเมืองใหม่3 เครือข่ายพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
6.ร้านยาทรงธรรม (สาขาตลาดประตูล้อ) เครือข่ายรพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
7.ศิริเภสัช เครือข่ายรพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
8.บงกชเภสัช เครือข่ายรพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
9.ร้านยาโปรฟาร์มาซิส เครือข่ายรพ. นครพิงค์
10.สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชนคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ เครือข่ายรพ. นครพิงค์
11.ร้านกิตติเชียงใหม่ฟาร์มาซี เครือข่ายรพ. นครพิงค์
12.ร้านขายยาศาลายา เครือข่ายรพ. นครพิงค์
13.เอ็ม ฟาร์มาซี เครือข่ายรพ. นครพิงค์
14.ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ เครือข่ายรพ. นครพิงค์
15.คาร์โก้ ฟาร์มาซี เครือข่ายรพ. นครพิงค์
16.ร้านสวนดอกฟาร์มา เครือข่ายรพ. นครพิงค์
17.ร้านศาลากลางเภสัช เครือข่ายรพ. นครพิงค์
18.ศรีพิงศ์ ฟาร์มาซี เครือข่ายรพ. นครพิงค์
19.ฟาร์มาฮัก (Pharma Hug) เครือข่ายรพ. นครพิงค์
20.ร้านธนากรเภสัช เครือข่ายรพ. นครพิงค์
21.ร้านพงษ์เภสัช แอนด์ คอสเมติกส์ เครือข่ายรพ. นครพิงค์
22.ศูนย์ยาสี่แยกช่วงสิงห์ เครือข่ายรพ. นครพิงค์
23.ร้านเวียงพิงค์เภสัช สาขาสุขุมเซอร์วิส แม่ริม เครือข่ายรพ. นครพิงค์
24.เวียงพิงค์เภสัช สาขา ตรงข้ามแม็คโครแม่ริม เครือข่ายรพ. นครพิงค์
25.เทอดศักดิ์เภสัชกร เครือข่ายรพ. ลำพูน
26.ยาสี่พี่น้อง เครือข่ายรพ. ลำพูน
27.ช.เจริญเภสัช เครือข่ายรพ. ลำพูน
28.บ้านยาริมปิง เครือข่ายรพ. ลำพูน
29.แจ่มฟ้าเภสัช (สาขาจตุจักร) เครือข่ายรพ. ลำพูน
30.สุปัญญาเภสัช เครือข่ายรพ. ลำพูน
31.ภ.เภสัชภัณฑ์ เครือข่ายรพ. ลำพูน
32.เกศกนกเภสัช เครือข่ายรพ. ลำพูน
33.ร้านยาวิเชียรเภสัช เครือข่ายรพ. ลำพูน
34.ร้านขายยา เภสัชชุมชน เครือข่ายรพ. ลำพูน
35.จามเทวีเภสัช เครือข่ายรพ. ลำพูน
36.สุวรีย์เภสัช เครือข่ายรพ. ลำพูน
37.ร้านยาหริภุญชัย เครือข่ายรพ. ลำพูน
38.บ้านเภสัชกร เครือข่ายรพ. ลำพูน
39.ธงชัยเภสัช เครือข่ายรพ. ลำพูน
40.ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ เครือข่ายรพ. สวนปรุง
41.ศูนย์ยาสี่แยกช่วงสิงห์ เครือข่ายรพ. สวนปรุง
42บริษัทฟาร์ม่า เฮ้ลธ์ แคร์ จำกัด เครือข่ายรพ. สวนปรุง
43.ละเอียดเภสัช เครือข่ายรพ. สวนปรุง

ดังนี้ จึงขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ป่วยและโรงพยาบาลเองว่าจะเลือกแบบใด จะรับยาที่ร้านขายยาหรือรับยาที่โรงพยาบาลเหมือนเดิม ทั้งนี้นโยบายนี้ยังสอดคล้องกับโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ สปสช.ได้เดินหน้าแล้ว

ทั้งนี้สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด

ที่ลิงค์ https://bit.ly/2oMP7aQ