ใบเตย มีประโยชน์ถึง 13 ข้อ ที่คุณจะต้องชอบแน่นอน

ใบเตยนั้นเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมเอามาทานและใช้ประโยชน์หลาย ๆ อย่าง คนไ ท ยรู้จักพืชชนิดนี้กันดีแน่นอน มีสรรพคุณมากมาย ช่วยรั ก ษ าเ บ าหวาน ควา ม ดั น ได้ด้วย แถมยังทำให้ระบบการเต้นข อ งหั ว ใ จทำงานปกติอีกด้วย ในใบเตยนั้นมีส า รที่เป็นประโยชน์ต่างสุขภาพมากมายเลยรวมถึงวิตามินต่าง ๆ ด้วย สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายก็ยังมี วันนี้เราจะมาพูดถึง 13 ประโยชน์ของใบเตย ว่ามีอะไรบ้างมาอ่านพร้อมกันได้เลย

13 ประโยชน์ของใบเตย ที่คุณจะต้องชอบแน่นอน

1 มีส่วนในการช่วยลดความดันในเ ลื o ด

2 ช่วยดับพิ ษร้ อ นในร่างกายได้ ขั บ ปั ส ส า วะ บรรเทาอาการไ ข้ได้ดี

3 มีความหวาน เย็น ดับกระหายได้ดี บำรุงกำลังให้ร่างกายและระบบ ป ระ ส า ทหายอ่อนล้า

4 ช่วยรั ก ษ า เ บ าห ว านพร้อมรั ก ษ าระดับน้ำตาลใน เ ลื o ดได้

5 ช่วยบำ รุ งหั ว ใจ ให้ทำงานได้ดี ทำงานได้ปกติด้วย อัตราการเต้นของหั ว ใ จปกติ

6 มีส า รอาหารที่สำคัญในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

7 ลดการเป็นไ ม เ ก ร นได้ ช่วยทำให้ส ม อ งทำงานปกติ ไม่ป ว ดหัว

8 ช่วยขจัด รั งแ คได้ด้วยนะ เมื่อเอาใบเตยมาสระผม

9 เอามาเป็นย าย้อมดำได้อย่างดี แบบธรรมชาติแท้จริงไม่พึ่งส า รเ ค มีเลย

10 มีเส้นใยอาหาร ช่วยให้ขับ ถ่ า ยสะดวกและล้ า ง ลำไ ส้ได้ดี

11 รั ก ษ าโ ร คเกี่ยวกับ กร ะดู ก รู มา ตอ ย ด์ ได้ ลดการเป็น ข้ อ อัก เส บ ได้ด้วย

12 ใช้เป็นสีผสมอาหารที่ป ล อ ด ภั ย และยังมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์

13 รัก ษ า ห อ บ หิ ดได้ รวมถึงโ ร ค หั ดและเกี่ยวกับผิ ว ห นั งได้อีกด้วยนะ

โอ้โหถือว่าสารพัดสรรพคุณมาก ๆ สำหรับใบเตย บ้านไหนไม่มีควรจะปลูกไว้นะ ปลูกง่ายและมันชอบขึ้นและเติบโตในดินที่มีความชื้นสูง ใบเคยยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยที่ยังไม่ได้กล่าวถึงและทั้ง 13 ข้อนี้ถือว่าเป็นเหตุผลมากพอที่ควรจะปลูกไว้ในบ้านแล้วนะ