งานเข้า ร้านกาแฟ Free Wifi ต้องเก็บ Log File ผู้ใช้งานทุกคนไว้ 90 วัน ถ้าไม่ทำมีความผิด

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ได้ย้ำว่า

ขอฝากร้านกาแฟต่างๆ ที่เปิดให้ผู้ใช้บริการต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต WIFI ภายในร้าน

ให้จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางอินเตอร์เน็ต หรือ Log File ของผู้ลงทะเบียนใช้ WIFI ของร้านเป็นเวลา 90 วัน เพื่อป้องกันเมื่อมีเหตุอะไรแล้ว เจ้าหน้าที่รัฐจำเป็นต้องขอข้อมูลดังกล่าว อาศัยความ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 26

ซึ่งดีอี ได้หารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ปอท.แล้ว หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมาย

สำหรับมาตรา 26 กำหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องเก็บล็อกเพื่อระบุตัวผู้ใช้บริการไว้ไม่น้อยกว่า 90 วันและพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้เก็บรักษาไว้เพิ่มได้ โดยกำหนดมาตั้งแต่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 ขณะที่ฉบับ 2560 ที่ใช้ปัจจุบัน เพิ่มอำนาจให้สั่งให้เก็บเพิ่มได้เป็น 2 ปี จากเดิมสั่งให้เก็บเพิ่มได้ไม่เกิน 1 ปี

โดยแม้จะมีกฎหมายมานาน แต่ในความเป็นจริงที่ผ่านมาก็ไม่มีการบังคับใช้นัก ร้านค้ารายเล็กๆ มักให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีการขอข้อมูลลูกค้า ซึ่งหากมีการบังคับใช้จริงอาจจะทำให้ผู้ประกอบการหันไปใช้วิธียกเลิกการให้บริการ Free Wifi เพราะการเก็บ Log File จะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับร้านค้าอีกทางหนึ่ง ประกอบกับผู้ประกอบการรายเล็กอาจจะไม่มีความรู้และวิธีการเก็บข้อมูล ซึ่งอาจจะนำไปสู่ทางออกที่ง่ายและประหยัดต้นทุนที่สุด คือการยกเลิก Free Wifi

เรื่องที่เกี่ยวข้อง