เกิดอะไรขึ้น คนไทยว่างงานพุ่งกว่า 4 แสนราย ธุรกิจทยอยเล็กปิดกิจการ เผยจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยสถิติการทำงานของคนไทยประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2562 พบว่า จำนวนการว่างงานมีทั้งสิ้น 436,000 คนหรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.1%

และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 54,000 คน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา พบว่า จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 73,000 คน

นอกจากนี้ยังพบว่าเพศชายมีอัตราการว่างงานสูงกว่าเพศหญิง โดยอัตราการว่างงานของเพศชาย อยู่ที่ 1.2%และเพศหญิง 1.1%

ด้าน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยยอดธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ประจำเดือนกรกฎาคม มีทั้งสิ้น 1,594 ราย เพิ่มขึ้น 26% หรือ 330 ราย

เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ส่วนยอดการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือ คิดเป็นจำนวน 6,459 ราย สูงสุดในรอบ 5 ปีนับตั้งแต่ปี 2558

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง