ใบขับขี่หาย ทำไงดี ? ทำใบขับขี่ใหม่ได้เลย หรือ ต้องแจ้งความ ปี 2562

ใบขับขี่หาย คือเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นกับหลาย ๆ คน ขณะที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ในการใช้รถใช้ถนน จึงถือเป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่รถที่ต้องดำเนินการทำใบขับขี่ใหม่ให้เร็วที่สุด มาดูกันว่าการทำใบขับขี่ใหม่ มีระเบียบขั้นตอนอะไรบ้าง

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือเอกสารสำคัญสำหรับผู้ขับขี่รถตามกฎหมายทุกคน เพราะพรบ. จราจรทางบก ฉบับล่าสุดซึ่งเพิ่งมีการประกาศออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 นี้เอง ระบุไว้ว่า ในการขับขี่รถสัญจรไปบนท้องถนน ผู้ขับขี่จะต้องพกใบขับขี่ติดตัวเสมอ และต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานเมื่อถูกขอตรวจด้วย

โดยในกรณีที่ถูกเจ้าพนักงานเรียกตรวจแล้วไม่สามารถแสดงใบขับขี่ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าไม่ได้พกใบขับขี่ ถือว่ามีความผิดต้องโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท และตามข่าวที่ออกมาทางกรมการขนส่งทางบกก็กำลังอยู่ในระหว่างผลักดันกฎหมายเพิ่มอัตราโทษปรับสูงขึ้นเป็นถึงหลักหมื่นบาทด้วย

นั่นหมายความว่า เมื่อทำใบขับขี่หาย ผู้ขับขี่ควรที่จะต้องรีบดำเนินการให้ได้ใบขับขี่ใหม่ เพื่อที่จะสามารถใช้รถในการเดินทางได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกระบุไว้ว่าในการขอใบแทนใบขับขี่ กรณีใบอนุญาตเดิมสูญหาย จะต้องใช้หลักฐานประกอบคือ เอกสารบันทึกถ้อยคำ หรือ ใบแจ้งความ พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ทว่าตามข้อมูลจาก ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐฯ สายด่วน 1111 ได้ให้รายละเอียดว่า หากเป็นกรณีการขอใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลไม่ต้องแจ้งความ และสามารถยื่นคำขอทำใบขับขี่ใหม่ได้เลยที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ต่าง ๆ

เมื่อใบขับขี่หาย ต้องทำอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนทำใบขับขี่ใหม่ เมื่อใบขับขี่หาย

1.เตรียมเอกสารได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (กรณีใบขับขี่รถสาธารณะต้องมีเอกสาร บันทึกถ้อยคำ หรือ ใบแจ้งความ ด้วย) และหากเป็นชาวต่างชาติต้องใช้ หนังสือเดินทาง (Passport) และหนังสือรับรองที่อยู่

2.กรอกข้อมูลและยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตขับขี่ ที่สำนักงานขนส่ง

3.เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้ขับขี่ในระบบ

4.เมื่อข้อมูลถูกต้องเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกใบแทนใบขับขี่ โดยมีค่าใช้จ่ายคือ ค่าธรรมเนียมคำขอ ฉบับละ 5 บาท, ค่าธรรมเนียมใบแทนกรณีสูญหายหรือชำรุด 100 บาท, ค่าบริการถ่ายรูปและพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ 100 บาท รวมเป็น 205 บาท
– ใบแทนใบขับขี่คือเอกสารที่ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง จะมีอายุเท่ากับใบขับขี่เดิม และเมื่อถึงวันหมดอายุต้องดำเนินการยื่นขอต่ออายุใบขับขี่พร้อมกับเข้ารับการทดสอบตามขั้นตอนถึงจะได้ใบขับขี่ตัวจริงอีกครั้ง แต่กรณีเป็นใบขับขี่ตลอดชีพ ก็จะได้ใบแทนใบขับขี่ที่มีอายุตลอดชีพเช่นกัน

 

ตอบคำถามเมื่อใบขับขี่หาย

ใบขับขี่หายต้องแจ้งความหรือไม่
หากต้องการขอใบขับขี่ใหม่ กรณีใบขับขี่รถส่วนบุคคลสามารถดำเนินการได้เลยที่สำนักงานขนส่ง แต่หากเป็นใบขับขี่รถสาธารณะต้องใช้เอกสาร บันทึกถ้อยคำ หรือ ใบแจ้งความ ด้วย

ใบขับขี่หายต้องสอบใหม่ไหม
การขอใบแทนใบขับขี่เมื่อทำใบขับขี่หาย ไม่ต้องเข้ารับการสอบใหม่ แต่เมื่อใบแทนใบขับขี่หมดอายุ จะต้องดำเนินการต่อใบขับขี่ใหม่ และต้องเข้าทดสอบตามที่กำหนด

ใบขับขี่หาย ทำใหม่ได้ที่ไหนบ้าง
สามารถยื่นคำร้องขอใบแทนใบขับขี่ ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ไม่จำเป็นต้องไปยังสำนักงานขนส่งที่ทำใบขับขี่เดิม

ใบขับขี่หาย ทำใหม่เท่าไหร่
ค่าใช้จ่ายในการขอใบแทนใบขับขี่คือ ค่าธรรมเนียมคำขอ ฉบับละ 5 บาท, ค่าธรรมเนียมใบแทนกรณีสูญหายหรือชำรุด 100 บาท, ค่าบริการถ่ายรูปและพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ 100 บาท รวมเป็น 205 บาท

ข้อมูลจาก เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก, ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐฯ สายด่วน 1111

เรื่องที่เกี่ยวข้อง