ขอบคุณ ทุกอุปสรรค และปัญหาที่เข้ามา ที่ทำให้เราเข้มแข็งในวันนี้

ยังไงก็ต้องขอบคุณเธอ เพราะถ้าเธอไม่บีบฉันให้จนมุมในวันนั้น ฉันคงไม่เข้มแข็งเท่าวันนี้

ชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทางขึ้นเขา ซึ่งการเดินทางย่อมมีทั้งขาขึ้นและขาลง

ขาขึ้นมักเหนื่อยและลำบาก แต่มันพาให้คุณไปสู่จัดที่สูงกว่า คุณจึงสามารถสัมผัสได้ว่า

การยืนอยู่บนยอดเขานั้นมันวิเศษเพียงใด อาจเหนื่อยหน่อยให้พักสักครู่

แต่อย่าละทิ้งกลางคัน เพราะในขณะที่คุณรู้สึกเหนื่อย คุณกำลังอยู่ใกล้ยอดเขาแล้ว

ในขณะที่คุณกำลังพย าย าม คุณกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จเข้าไปทุกที ไม่มีใครสมหวังในทุกเรื่อง

และไม่มีใครสมหวังทั้งชีวิต เมื่อเจอความทุก ข์ความไม่สมหวังคำตอบที่ดีที่สุดก็คือ อดทน

ทน ไม่ได้แปลว่า ยอมแพ้ ทน ไม่ได้หมายถึง ความปราชัย แต่คำว่าทนเป็นเสมือนการฝึกจิตใจ

หากมีใครสักคนหนึ่งบีบให้คุณจนมุม คุณต้องขอบคุณเขาคนนั้น เพราะเขาคุณจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง

เพราะเขาคุณจึงคิดหาวิธีเอาตัวรอด เพราะเขากำลังสอนให้คุณฝึกความอดดทน

ความอดทน คือของขวัญที่คนนั้นหยิบยื่นให้ แบบไม่รู้ตัว ในขณะที่เขากำลังดีใจ คิดว่าเขาทำให้คุณลำบากได้

ดั่งดอ กเหมยที่ยืนสง่าท่ามกลางหิมะอันหนาวเหน็บ หากไม่ถึงฤดูหนาว ดอ กเหมยก็ไม่อาจผลิบาน

ทนได้ สักวันย่อมเหนือใคร ทนไม่ได้ สุดท้ายย่อมเสียใจ

ทำไมวงเวียนจึงนำมา ว า ด ว งกลมได้ เพราะใช้ขาเดินแต่ใจนิ่งมั่นคงอยู่กับที่

ทำไมคนเราจึงไม่สามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้ เพราะใจไม่นิ่งและขาก็ไม่ยอมออกเดิน

ทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำ เรียกว่า เติบโต ทำในสิ่งที่คุณไม่อย ากทำ เรียกว่า เปลี่ยนแปลง

ทำในสิ่งที่คุณไม่กล้าทำ เรียกว่า ฝ่าฟั น

หากคุณอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนั่นแปลว่า คุณเชื่อมั่นศรัทธาในพุทธานุภาพ

แต่หากอ้อนวอนแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วย นั่นแปลว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในศักยภาพของคุณ

หน้าที่กำหนดทิศทาง ประสบการณ์กำหนดต้นทุน อุปนิสัยกำหนดช ะ ต าชี วิ ต

เรื่องซับซ้อนทำให้เป็นเรื่องง่าย คุณจะกลายเป็น ผู้เชี่ยวชาญ

เรื่องง่ายๆ ทำอยู่ซ้ำๆ คุณจะกลายเป็น ผู้ชำนาญการ

เรื่องซ้ำๆ ทำด้วยความตั้งใจ คุณจะกลายเป็น ผู้ชนะ

ขอขอบคุณ : นุสนธิ์บุคส์,bangpunsara.com