เขาคิชฌกูฏ กำหนดการเปิดสักการะ ปี 2563 สายบุญเตรียมตัว ปีละครั้งเท่านั้น

 

กำหนดการ  เขาคิชฌกูฏ  เปิดสักการะรอยพร ะพุทธบาทพลวง ปี2563

วันนี้เรามีข่ าวดีมาบอ ก สำหรับหลายคนที่พลาดการขึ้นเขาคิชฌกูฏจันทบุรีไปเมื่อปีที่ผ่านมานี้ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะตอนนี้ได้มีการประกาศกำหนดการสำหรับการเปิดขึ้นนมัสการรอ ยพร ะพุทธบาทบนเขาคิชฌกูฏของปี2563ออ ก มาแล้ว

ได้มีการประกาศกำหนดการสำหรับการเปิดขึ้นนมัสการรอ ยพร ะพุทธบาทบนเขาคิชฌกูฏของปี2563ออ ก มาแล้วโดยในปี2563จะเปิดให้ขึ้นเขาคิชฌกูฏตั้งแต่วันที่25มกราคม–24มีนาคม2563และจะมี พิ ธี บวงสรวงก่อนเริ่มเปิดให้ขึ้นเขาในวันที่23มกราคม2563

รอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ ปี2563 พิธีบวงสรวง

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

อุทย านแห่งชาติเขาคิชฌกูฏหรืออีกชื่อหนึ่งคือเขาคิชฌกูฏตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรีด้วยสภาพป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบเขาและป่าไม้ผลัดใบมี ส มุ น ไ พ รและกล้วยไม้ป่านานาชนิดรวมทั้งพันธุ์ไม้ห า ย าก

เช่นไม้กฤษณาและมีสั ต ว์ป่าชุกชุมเช่นก ร ะทิง เสือ หมีกวางเก้งเลียงผารวมทั้งนกชนิดต่างตามลำห้วยมี ปลาพลวง ปลาก้าง ปลาหนวดปลาดุกรำพันอาศัยอยู่

การเดินทางไปนมัสการรอ ยพร ะบาทพลวงเขาคิชฌกูฏ

การเดินทางไปเขาคิชฌกูฏโดยรถยนต์ส่วนตัวใช้ถนนสุขุมวิทเมื่อถึงสี่แ ย กเขาไร่ย าให้แยกซ้ายไปต ามทางหลวงหมายเลข3249ระยะทาง24กิโลเมตรจะถึงอุทย านแห่งชาติเขาคิชฌกูฏหรือนั่งรถสองแถวสีฟ้าสายจันทบุรี-จันทเขลมขึ้นรถได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแฉลบ

การเดินทางไปยังยอ ดเขาคิชฌกูฏสามารถเดินทางได้โดยเริ่มจากตัวอำเภอเมืองจันทบุรีผ่านแยกเขาไร่ย าใช้เส้นทางหลวงหมายเลข3249ระยะทางประมาณ18กิโลเมตรโดยใช้ทางขึ้นเขาพร ะบาทพลวง(ทางขึ้นคนละจุดกับอุทย านฯ)เมื่อถึงวัดพร ะบาทพลวงต้องจอ ดรถส่วนตัวทิ้งไว้(มีลานจอ ดรถไว้บริการ)

จากนั้นมีรถสองแถวบริการขึ้นเขาพร ะบาทออ ก จากวัดพลวงไปสิ้นสุดที่บริเวณทางขึ้นยอ ดเขาพร ะบาทโดยรถที่ขึ้นยอ ดเขาแบ่งเป็น2ช่วงค่าโดยสารช่วงละ50บาท/คน(รวมไป-กลับ200บาท)มีรถบริการตลอ ดเวลาใช้เวลาประมาณ30นาทีจะถึงจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นไปรอ ยพร ะบาทสอบถามรายละเอียดได้ที่อุทย านแห่งชาติเขาคิชฌกูฏโทรศัพท์039452074

อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทย านแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

โดยยังคงค่าบริการ ตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ในอัตราค่าบริการ ดังนี้

–บุคคลชาวไทยผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาท

–บุคคลชาวต่างประเทศผู้ใหญ่100บาทเด็ก50บาท

สอบถามข้อมูลเขาคิชฌกูฏ

โทรศัพท์:039452074,025620760

ศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลพลวงโทรศัพท์:0817221662(สามารถสอบถามและขอความช่วยเหลือได้24ชั่วโมง)

ใส่ความเห็น