รับเงินคืนจากประกันสังคม ขั้นตอน และวิธีการรับเงิน อย่าทิ้งเงินก้อนโตที่คุณควรได้รับ

วิธีการรับเงินคืนจากประกันสังคม

หลายคนยังไม่รู้ เงื่อนไขการรับเงินคืนจากประกันสังคม อย่าทิ้งเงินก้อนโตให้เสียไป

บางคนยังไม่รู้ว่าเงินประกันสังคมที่จ่ายไปทุกเดือน ๆ นั้น การขอคืนเงินประกันสังคม สามารถทำเรื่องขอคืนเงินได้ จะสิ้นปีแล้วนะใครที่เกษียณในปีนี้เยอะเหมือนกัน ใครอยู่ในระบบของประกันสังคมการออมประกันแบบนี้ก็ มี ดีหลายอย่าง แต่พอถึงเวลาหนึ่งก็ต้องขอคืนเงิน แทบทุ ก บริ ษั ทจะมีประกันให้พนักงาน โดยหัก 5% จากเงินเดือน เช่น เงินเดือน 15,000 บาท ก็จะถูกหักไป 750 บาท ซึ่งหักไปก็เพื่อเป็นเงินสำรองเอาไว้ใช้สำหรับพนักงานเองในกรณีที่เ กิ ด เ ห ตุต่าง ๆ

เงินประกันสังคมที่หักไปนั้นไปอยู่ในส่วนไหนบ้าง

ใส่ใจอ่านกันสักนิดในเรื่องนี้เพราะเป็นสิทธิ์ของคนที่มีประกันสังคมทุกคน โดยเงินที่หักไปทุกเดือน ๆ 750 นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ก้อน ด้วยกัน มีดังนี้

1 เป็นก้อนแรกจะแบ่งมาที่ 1.5 % (ประมาณ 225 บาท) จะใช้ไปประกันการ เ จ็ บ ป่ ว ย หรือ เ สี ย ชี วิ ต เมื่อผู้ประกันตนเข้า โ ร ง พ ย า บ า ล หรือ เ สี ย ชี วิ ต ก็ใช้สิทธิ์ได้ในทันที

2 อีกก้อนก็แบ่งมาที่ 0.5 % (ประมาณ 75 บาท) ซึ่งเอาไว้ประกันการว่างงาน โดยทางประกันสังคมจะจ่ายให้ในช่วงที่เราตกงานนั่นเอง

3 ก้อนสุดท้ายนี้จะแบ่งมา 3 % (ประมาณ 450 บาท) สำหรับเอาไว้ใช้ในตอน ช ร า ภ า พ เป็นก้อนที่หลายคนไม่รู้และลืมมันไป ถ้าคิดเป็นรายปีก็ราว ๆ 5,400 บาท/ปี เลย ซึ่งจะได้รับสมทบอีก 100% จากบริษัทอีกด้วยนะ ไหนจะได้จากดอกเบี้ยประกันสังคมในแต่ละปีด้วย

วิธีขอคืนเงินจากประกันสังคม

เป็นข้อสุดท้ายที่เราจะขอคืนเงินประกันสังคมได้ กรณีข้อตกงานนั้นก็ไปยื่นเรื่องได้เหมือนกันแต่ได้คนละกรณีกัน สำหรับข้อเกษียณหรือ ช ร า ภ า พ นั้น เราจะได้ในส่วนของ 5,400 บาทที่เราออมทุกเดือน กับของบริษัทจ่ายให้อีก 5,400 บาทนั้นพร้อมดอกเบี้ย เงื่อนไขก็ต้องอายุ 55 ปี อายุงานไม่ต่ำกว่า 15 ปี แม้จะส่งประกันสังคมน้อยกว่า 15 ปี ก็ขอได้เหมือนกัน ซึ่งทางประกันจะจ่ายให้เป็นบำเหน็จ

หากส่ง 10 ปี จะได้เงินออม ช ร า ภ า พ อยู่ที่ราว ๆ 180,000 บาท นั่นคือ รวมที่เราออมกับบริษัทจ่ายพร้อมดอกเบี้ยแล้ว แต่สำหรับคนที่ส่งเกิน 15 ปี จะได้บำนาญเดือนละ 3,000 บาททุกเดือนจน เ สี ย ชี วิ ต โดยสิ่งสำคัญคือ จะต้องทำเรื่องขอคืนเงินออม ช ร า ภ า พ ก่อนให้เสร็จภายใน 1 ปี หลังเกษียณ เพราะถ้าเกินสิทธิ์นั้นจะถูกตัดไปทันที แล้วเงินนั้นก็จะไม่ได้เลยสักบาท

ใส่ความเห็น