แม้ไม่มีเงินสักบาท แต่ก็ทำบุญให้มีบุญเยอะได้ หากทำถูกวิธี

 

การทำบุญด้วยถวายเงินปัจจัยนั้น ช่วยให้ได้บุญจริงไหม

คำตอบก็คือ จริงนะ โดยเฉพาะคนที่มีเงินเยอะแล้วยังชอบทำบุญก็ได้บุญเยอะตามไปด้วย แต่ว่าสำหรับ ค น ย า ก ค น จ น การทำบุญนั้นไม่ต้องใช้เงินก็ได้ แต่ได้บุญเยอะเหมือนกัน อย่าไปคิดน้อยใจโ ช ค ช ะ ต า เลยว่าไม่มีเงินทำบุญไม่ได้ นั่นมันแค่ข้ออ้างเท่านั้น ลองอ่านบทความนี้ให้จบแล้วจะรู้ว่าทำบุญนั้นแม้ไม่มีเงินเลยสักบาทก็ทำได้ให้มีบุญเยอะเหมือนกัน

เคล็ดลับเสริมพลังบุญ แบบไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว โดยหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

1. ไม่มีเงินสักบาทก็ทำบุญได้ เพียงตื่นมาเช้า ๆ สวดมนต์ว่า

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ

สังฆัง สรณัง คิจฉามิ

สวดแล้วจะเป็นสิริมงคล และในตอนก่อนทานข้าวนั้นก็นึกถวายข้าวแด่ พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า พอออกจากบ้าน เห็นคนตักบาตร คนทำดีต่าง ๆ ก็ให้นึกอนุโมทนากับเขาด้วยได้ พอเห็นดอกไม้บูชาวางขายอยู่ก็เอาจิตนิกอธิษฐานขอดอกไม้นั้นเป็นเครื่องบูชา พ ร ะ รั ต น ต รั ย โดยระลึกว่า

“พุทธัสสะ ธัมมัสสะ สังฆัสสะ ปูเชมิ” แล้วก็อุทิศบุให้กับคนขายด้วย พอเห็นไฟข้างทางหรือที่ไหนก็นึกน้อมถวายไฟเหล่านั้นบูชาพ ร ะ รั ต น ต รั ย โดยระลึกว่า “โอม อัคคีไฟฟ้า พุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆบูชา” เท่านี้ก็ได้บุญมากแล้ว

2. แม้มีเงินน้อยแต่ได้อานิสงส์ใหญ่

การไม่มีเงินไม่ใช่ปัญหาในการสร้างบุญเลยเพราะว่าเราสามารถสร้างม ห า กุ ศล ได้โดยใช้แรง ก า ย แรงใจของเรานั่นเอง อาจจะช่วยประกาศหาคนมาทำบุญ ช่วยสร้างวิหาร สร้างโบสถ สร้างถนน สร้างสิ่งต่าง ๆ ได้ ที่เป็น ศ า ส น ส ถาน ทำอะไรก็ได้ที่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมจะด้วยกาย วาจา ใจ ก็ย่อมได้บุญกุศลยิ่ง

3. เพียงสวดภาวนาก็ยังได้บุญเยอะ

เรื่องง่าย ๆ ที่หลายคนมองข้ามอย่างการภาวนานั้นรู้ไหมว่า เป็นการเสริมพลังบุญบารมีได้เยอะมากเลยนะ โดยบทสวดมนต์สักบทมาตั้งจิตให้สงบแล้วท่องเลย แต่จะต้องสวดอย่างตั้งใจ มีสติ มีสมาธิทุกครั้งพร้อมกับอุทิศบุญทั้งหมดนั้นส่งแด่ครูบาอาจารย์เจ้าของ ค า ถ านั้น ๆ ด้วย แล้วก็ขอพรอธิษฐานขอมีส่วนร่วมในบุญของท่านด้วย

4. ช่วย ต่ อ ชี วิ ต สั ต ว์ นั้นได้บุญมากเหมือนกัน

แม้ว่าเรามีไม่เยอะแต่ได้ทำการ ต่ อ ชี วิ ต ด้วยเงินน้อย ๆ รวมกับของคนอื่น การทำแบบนี้เพราะเหมือนได้ช่วย ชี วิ ต สั ต ว์ ที่กำลังจะจากไปให้ได้กลับมาใช้ ชี วิ ต อีกครั้ง ไม่ใช่แค่ วั ว ค ว า ย แต่ยังรวมถึง สั ต ว์ อื่น ๆ ด้วย ถ้าซื้อ ป ล า มาจากตลาดที่ยังมี ชี วิ ตแล้วนำไปสู่แหล่งธรรมชาติที่เหมาะสม นั่นก็ถือว่าได้บุญมหาศาลแล้ว

5. การทำสังฆทานให้ได้บุญเยอะ

คือควรจะทำด้วยตนเอง อย่าซื้อสังฆทานสำเร็จหากไม่จำเป็นเพราะว่าของบางอย่างมันไม่มีคุณภาพมากพอ และอย่าซื้อสังฆทานเวียนนะ ถ้าอยากถวายควรหาซื้อของมาเองแล้วจัดใส่ถังเตรียมถวายเองเลย โดยเน้นของที่เป็นปัจจัย 4 สำหรับ ภิ ก ษุ ส า มเ ณ รถือว่าได้บุญเยอะมากแล้ว

การจะทำบุญนั้นจำนวนเงินไม่เกี่ยวเลย อยู่ที่จิตใจของคนทำล้วน ๆ ว่าอยากจะทำบุญมากน้อยแค่ไหน หากจิตใจสงบตั้งมั่นมากพอแล้วบุญมหาศาลจะเข้ามาแน่นอน แล้วคุณได้หาเวลาทำบุญบ้างหรือเปล่า สำหรับใครที่อ้างว่างานยุ่งไปไหนไม่ได้ เพียงสวดมนต์อยู่บ้านก่อนนอนหรือตอนเช้านั่นก็ได้บุญแล้วนะ ลองสิแล้วจะรู้สึกดี

ใส่ความเห็น