ธ.ออมสิน เล็ง ช่วยลูกหนี้บัตรเครดิต ลดภาระให้ผ่อนขั้นต่ำเพียง 3%

ธ.ออมสิน ช่วยลูกหนี้บัตรเครดิต ลดภาระให้ผ่อนขั้นต่ำเพียง 3%

นายชาติชาย พยุหนาวิชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุว่า ธนาคารออมสินจะเสนอแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต มีต้องชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำถึง 10% ของยอดค้างทุกเดือน เช่น มียอดค้าง 100,000 บาท ต้องชำระ 10,000 บาท ทำให้เป็นภาระของกลุ่มคนที่มีการใช้วงเงินบัตรเครดิตสูง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป

สำหรับแนวทางการแก้ไขนั้น ธนาคารออมสินมองว่าควรผ่อนปรนให้ลูกหนี้บัตรเครดิตที่มีภาระการผ่อนชำระลดลงจากเดือนละ 10% ของยอดหนี้ มาอยู่ระดับไม่เกิน 3% โดยให้โอนหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินอื่นมาเป็นเงินกู้ที่ธนาคารออมสิน (Balance Transfer) และให้ผ่อนชำระคืนเป็นเวลาราว 3 ปี มียอดการผ่อนชำระต่อเดือนไม่เกิน 3% จะช่วยลดภาระการผ่อนของคนชั้นกลางได้ แต่เงื่อนไขต้องเป็นลูกค้าที่ดีมา 12 เดือน และต้องยกเลิกบัตรเครดิตใบเดิม เพื่อไม่ให้มีภาระหนี้เพิ่มซ้ำซ้อน และอาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบอีก ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

ใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเฮเลยงานนี้ จะช่วยลดภาระการผ่อนชำระลดลงจากเดือนละ 10% ของยอดหนี้ มาอยู่ระดับไม่เกิน 3% แบบนี้ช่วยได้เยอะเลย แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง