ชาวนามีเฮ ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือ ชาวนา ทั้งค่าปลูก-ค่าเก็บเกี่ยว ครัวเรือนละ 20,000 บาท

เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์ข้อความระบุ่ว่า อนุมัติงบ เงินช่วยชาวนา ให้ทั้งค่าปลูกและค่าเก็บเกี่ยว รวมกว่า 4 จุด 5 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ

1. เงินช่วยค่าปลูก เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต ไร่ละ 500 บาท ได้สูงสูดครัวเรือนละ 20 ไร่ ทยอยโอนเงินให้ครบภายใน เมษายน 63

2. เงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวและพัฒนา ไร่ละ 500 บาท ได้สูงสูดครัวเรือนละ 20 ไร่ ทยอยโอนเงินให้ครบภายใน กย 63)

สรุปคือ ชาวนาได้ไร่ละ 500 (ปลูก) บวก 500 (เก็บเกี่ยว) สูงสุดได้ครัวเรือนละ 10,000 บวก 10,000 เท่ากับ 20,000 บาท

แหล่งที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7