ทำบุญด้วย น้ำสะอาดเพียง 1 แก้ว รับปีใหม่ ชีวิตรุ่งเรือง ดีขึ้นทุกวัน

ทำบุญด้วย น้ำสะอาดเพียง 1 แก้ว รับปีใหม่

 

 

การทำบุญในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดไหว้พระทำบุญ การใส่บาตรในตอนเช้า การถวายสังฆทาน

การช่วยเหลือผู่ที่ย ากไร้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีๆในการสร้างบุญ สร้างคุณความดีที่ติดกับตัวของเราไปตลอด

การถวายน้ำพระ เพียง 1แก้วก็สามารถสร้างบุญให้เราได้มหาศาล ให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้1ขวดและนำจรดระหว่างคิ้วแล้วกล่าวคำอธิษฐานจิตต่อไปนี้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สามจบ) นะโมพุทธายะลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทังสัพพะเทวานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวา บทกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัวและพร้อมน้ำสะอาดหนึ่งแก้ว

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รั ก ษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข


ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่คงคาพระแม่ธรณี โปรดมาเป็นทิพย์พย านขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันไดที่ข้าพเจ้าชื่อสกุล

ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้าอยู่ณปัจจุบันนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์

ไม่ว่าท่านจะมาจากภพใดชาติใดก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านมารับกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้

โดยมาให้ถึงจุดหมายอย่าแวะอย่าเวียนที่ใดเลยให้กุศลถึงทั่ว ทุกภพทุกภูมิทุกท่านทุกตัวทุกตนขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าว โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

หมายเหตุ

ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบนให้เทน้ำลงดินตลอดให้จบคำกรวดน้ำ

การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้งเพียงอธิษฐานจิตสำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอหากไม่สะดวกก็กรวดน้ำลงบนภาชนะและนำไปรดลงดินที่โคนต้นไม้ได้เช่นกัน

ใส่ความเห็น