บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดลงทะเบียนใหม่ ม.ค. 2563

กระทรวงการคลัง เตรียมยื่นมติตั้ง สำนักบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เป็นโครงการถาวรระยะยาว หาก ครม. อนุมัติแล้ว คาดเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ภายในเดือนมกราคม 2563

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 สปริงนิวส์ รายงานว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับรูปแบบโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จากโครงการชั่วคราวให้เป็นโครงการถาวร เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างจริงจัง โดยจัดตั้งสำนักบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขึ้นมากำกับดูแลโดยตรง

ทั้งนี้ จะมีการเปิดรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและภูมิภาคเข้ามาดำเนินการตรวจสอบสถานะลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติและการให้คำปรึกษา ซึ่งที่ผ่านมาใช้กลไกธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ทั้งกรุงไทย ธ.ก.ส. และออมสิน เป็นหลัก โดยขณะนี้กำลังหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดตั้งสำนักงานนี้

นายอุตตม เปิดเผยอีกว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะรายงานรูปแบบการจัดตั้งสำนักบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในช่วงต้นเดือนมกราคม 2563 และกระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หากคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วก็จะสามารถดำเนินการจัดตั้งสำนักบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ได้ทันปลายเดือนมกราคม 2563

ใส่ความเห็น