เช็ก ! วิธีขอคืนเงินสมทบประกันสังคมที่ส่งเกินโดยไม่รู้ตัว แนะรีบยื่นเรื่องภายใน 1 ปีนะ

วิธีขอคืนเงินสมทบประกันสังคมที่ส่งเกิน

ใครรู้ตัวว่าส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน อย่าลืมดำเนินการขอคืนเงิน ต้องทำอย่างไรมาตรวจสอบเลย

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมบางคนอาจทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำให้ส่งเงินสมทบเกินจำนวนที่ต้องชำระ ซึ่งรู้ไหมว่าในแต่ละปีมีผู้ส่งเงินสมทบเกินมากกว่า 1 แสนราย และหลายคนไม่รู้ว่าเราคือหนึ่งในจำนวนนั้นด้วย แต่จริง ๆ แล้ว เราสามารถติดต่อขอคืนเงินสมทบส่วนเกินนั้นได้ ใครยังไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร ลองอ่านแล้วรีบไปดำเนินการได้ทันที

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าส่งเงินสมทบเกิน ?

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากช่องทางต่าง ๆ คือ
หนังสือแจ้งผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจะส่งมาให้ กรณีเรามีเงินสมทบเกินจำนวนที่ต้องชำระ
สอบถามจากสำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง ทั่วประเทศ
สำนักเงินสมทบ โทร. 02-956-2264-7

วิธีขอคืนเงินสมทบจากประกันสังคม

หากได้รับหนังสือแจ้งคืนเงินส่วนเกินสามารถยื่นคำขอรับเงินคืนได้ดังนี้

กรอกข้อความในแบบคำขอรับเงินสมทบคืน (ดาวน์โหลด)
แนบหลักฐานรายละเอียดเงินสมทบส่วนที่เกิน
แนบสำเนาสมุดบัญชี เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) รับรองสำเนาถูกต้อง

 

ส่งเอกสารขอคืนเงินสมทบส่วนเกินได้ที่ไหน ?

นำเอกสารทั้งหมดส่งคืนทางไปรษณีย์ ถึงสำนักงานประกันสังคมภายในเวลาที่ระบุไว้ในคำขอรับเงินคืน ซึ่งแจ้งในหนังสือ และให้วงเล็บมุมซองว่า “ขอคืนเงินสมทบ”
หรือ นำเอกสารไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ โดยวงเล็บมุมซองว่า “ขอคืนเงินสมทบ”

ขอคืนเงินสมทบได้ถึงเมื่อไร ?

เราจะมีเวลายื่นคำขอรับเงินสมทบส่วนเกินคืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่นำส่งเงินสมทบหรือวันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ได้ยื่นคำขอรับเงินคืน จะเสียสิทธิ์ไป ไม่สามารถขอคืนได้อีก

 

ทั้งนี้ หากใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักเงินสมทบ สำนักงานประกันสังคม โทร. 02-956-2264-7 หรือสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ใส่ความเห็น