ดูแลพ่อแม่นั้น ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลูก

หลายคนคงมี ความกตัญญู อยู่ในตัวเองด้วยกันทั้งนั้น อยู่ที่ว่า ใครจะมีมากหรือน้อยเพียงใด แต่คุณรู้หรือไม่ว่า การกตัญญูกตเวทีนั้นสามารถสร้างบุญกุศลให้กับตัวเราได้มากมายเลยทีเดียว หลายคนบ่นว่าเหนื่อย และหมดกำลังในการเลี้ยงดู พ่อแม่ที่ ช ร า

ทำบุญกับพ่อแม่ดีกว่าคนอื่น หรือที่ไหนทั้งสิ้น ในทางโลกล้วนได้รับการสรรเสริญ ในทาง ธ ร ร ม ล้วนได้รับการยกย่อง

ทำบุญกับลูกด้วยมิหวังผลไม่ได้คิดว่า จะได้อะไรตอบแทนเต็มบุญเลยที่ได้ทำ แม้แต่สัตว์เลี้ยง หรือไม่ได้เลี้ยง เราให้อาหารให้ความรักเลี้ยงดู ให้เมตตาไม่ได้หวังผลตอบแทน เพียงเห็นเขาอิ่มมีความสุข จิตใจเรามีแต่สูงขึ้น กิเลสไม่ดีแทรกตัว ย า ก อย่ามองว่าเป็นภาระ แต่ให้มองว่าเรากำลังสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

 

ดูแลพ่อแม่ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

 

วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่

1. เลี้ยงดูท่าน ย า มชรา เอาใจใส่การกินอยู่ หลับนอนของท่านไม่ให้เ ดื อ ด ร้ อ น เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ท่านแก่ เช้าวันใหม่ท่านก็แก่ไปอีกวันแล้ว ให้เรารู้ว่าท่านแก่ขึ้นทุกวันก็แล้วกัน จะได้ตอบแทนได้ทุกวัน

2. รั ก ษ า ว ง ศ์ ต ระ กู ลที่ท่าน ดำรงอยู่ได้นานๆ คือ ทำความดีนั้นเอง

3. ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน ช่วยแบ่งเบาภาระของท่าน เพื่อให้ท่านมีโอกาสพักผ่อน เพราะท่านเหนื่อยมามาก แล้วหรือเปิดโอกาสให้ท่าน ได้เข้าวัดฟังธรรมะ

4. ประพฤติตนดีควรแก่ การรับมรดก ไม่ใช่อยู่เพื่อหวังมรดก

5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างสม่ำเสมอ แม้ท่านจะเกิดในภูมิที่สูงกว่าหรือไม่สามารถรับกุศลได้ การระลึกและแผ่เมตตาจิตให้แก่พ่อแม่เป็นมงคลอันประเสริฐ

 

อานิสงส์ ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ
1. มีความอดทน

2. เป็นคนมีสติ รอบคอบ

3. เป็นคนมีเหตุผล

4. พ้น ทุ ก ข์ ได้

5. พ้ น ภั ยได้

6. ได้ลาภ โดยง่าย

7. ปลอดภัย ใน ย า มคับขัน

8. เ ท ว ด า รั ก ษ า

9. ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

10. มีความเจริญก้าวหน้า

11. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

12. ทำให้มีความสุข

13. เป็นตัวอย่างอันดีแก่ คนรุ่นหลัง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา teeneethailand2

ใส่ความเห็น