ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า “การไฟฟ้าคืนเงิน​” ดอกเบี้ยเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไป

การไฟฟ้าคืนเงิน​

เรื่องนี้ ผมเอง คิดว่า เพื่อนๆ พี่ ๆ หลายคนอาจจะเห็นกันแล้วสำหรับหน้าตา ของ บิลไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปจากเดิม ที่เคยมีใบเดียว ตอนนี้จะสังเกตุได้ว่ามี 2 ใบ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  โดยที่เพจเฟชบุ๊ํค ชื่อ สื่อปราจีนบุรี ได้โพสต์อธิบายไว้ดังนี้

“หลายคนอาจจะเห็นกันแล้วสำหรับหน้าตาบิลไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยมีใบเดียว ตอนนี้จะสังเกตุได้ว่ามี 2 ใบ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เพจ สื่อปราจีนบุรี ได้โพสต์อธิบายไว้ดังนี้ ขอแจ้งทุกท่านเพื่อทราบ ในรอบการจดหน่วยค่าไฟฟ้าเดือน ก.พ. 63 นี้ จะมีการพิมพ์บิลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 ใบต่อ 1 ราย

เนื่องจากการไฟฟ้าจะมีการคืน ดอกเบี้ยเงินประกันการใช้ไฟที่ผู้ใช้ไฟ ชำระไว้ ไม่ใช่การคืนเงินประกัน แต่จะคืนเฉพาะดอกผลที่เกิดจากเงินประกัน การคืนครั้งนี้เป็นยอดสะสม 5 ปีจากปี 2558 ถึง 2562 โดยจะหักจากยอดค่าไฟฟ้า

 

1. ถ้าเงินค่าไฟมากกว่าดอกเบี้ยที่จะได้รับก็จะนำดอกเบี้ยมาหักออกจากยอดค่าไฟฟ้ายอดที่ต้องชำระก็จะลดลง

2. ถ้าเงินค่าไฟฟ้าน้อยกว่าดอกเบี้ย ก็จะมีบิลไหลออกมาเป็นยอดเงินรับฝาก ให้ผู้ใช้ไฟถือบิลใบนี้ไปขอรับเงินคืนที่การไฟฟ้า

3. ถ้าเงินค่าไฟฟ้าเท่ากับดอกเบี้ยก็จะหักลบกันไป 4 ถ้าค่าไฟฟ้า 0 บาท และมีดอกเบี้ย จะมีบิลเป็นเงินรับฝากก็ให้ผู้ใช้ไฟ.ถือบิลนี้ไปขอรับเงินคืนที่การไฟฟ้า ในการคืนเงินครั้งนี้จะคืนเฉพาะผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยุ่อาศัย และกิจการขนาดเล็กประเภท1115ทับ1125ทับ 2125 เท่านั้น ถ้าผู้ใช้ไฟไม่เข้าใจหรือสงสัยให้ไปสอบถามที่การไฟฟ้าโดยตรง

 

 

 

นี่คือ บิลค่าไฟฟ้า

 

 

ถึงแม้ จำนวนเงิน ที่ได้คืน จากการไฟฟ้า มันอาจไม่มาก แต่ก็ถอว่า เป็น สิ่งที่ดีครับ ที่ ทางการไฟฟ้าได้ให้ความสำคัญของ สิทธิของผู้บริโภค ของประชาชนอย่างเราๆ

สำหรับ ท่านผู้ใช้ไฟไม่เข้าใจหรือสงสัยให้ไปสอบถามที่การไฟฟ้าโดยตรงนะครับ ^^

ขอบคุณ สื่อปราจีนบุรี

ใส่ความเห็น