เพิ่มสิทธิบัตรทอง ครอบคลุมการรักษา โควิด-19 รักษา รพ.ตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

“เพิ่มสิทธิบัตรทองครอบคลุมโควิด-19”

สปสช. เพิ่มสิทธิบัตรทองครอบคลุม “โควิด-19” หากมีอาการเข้าข่ายสามารถเข้ารักษา รพ.ตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ – นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อยู่ในประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) พร้อมอนุมัติหลักการให้ใช้เงินกองทุน “รายการรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม” จำนวนไม่เกิน 1,020 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยบริการ

บัตรทอง 30 บาท ครอบคลุมรักษาโรคโควิด-19 ต้องสงสัยป่วยรีบไปโรงพยาบาลตามสิทธิ “ย้ำ” น้ำยาตรวจ มีจำกัด ไม่เจ็บป่วยอย่าขอตรวจ เพิ่มภาระให้บุคลากรทางการแพทย์เมื่อวันที่ 3 มี.ค.63 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยแพร่หลักการปฏิบัติตนสำหรับประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยผู้ที่มีอาการเข้าข่ายสงสัยว่าป่วยโรคโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิของท่าน กรณีไปต่างจังหวัดให้ไปที่โรงพยาบาลของรัฐ สวมหน้ากากอนามัย แจ้งประวัติไม่ปกปิดข้อมูล เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อโคโรนา 2019 จะถูกส่งตัวรักษาตามกระบวนการของกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับอาการป่วยเข้าข่ายโควิด-19 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้

1. มีไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป

2. มีอาการระบบทางเดินหายใจ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว เหนื่อย หายใจลำบาก

3. ช่วง 14 วันก่อนมีอาการ ได้เดินทางไป/มา หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาด ,มีอาชีพใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ระบาด,มีประวัติใกล้ชิด/ส้มผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด19

4. เป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้โดยมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ/เป็นบุคลากรทางการแพทย์/ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรงที่หาสาเหตุไม่ได้

ในส่วนของผู้ที่อาการไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์แต่สงสัยว่าจะป่วย แล้วต้องการตรวจหาเชื้อโดยแพทย์ไม่ได้วินิจฉัย ไม่แนะนำให้ไปโรงพยาบาลเพื่อขอตรวจเอง ใช้สิทธิบัตรทองไม่ได้ แม้จะจ่ายเงินเองก็ไม่ควรไป ทั้งนี้การไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นเพิ่มโอกาสเสี่ยงรับเชื้อ เพิ่มภาระให้บุคลากรสาธารณสุขโดยไม่จำเป็น รวมทั้งน้ำยาที่ใช้ตรวจโรคโควิด-19 มีจำนวนจำกัด ต้องเก็บไว้ใช้เมื่อจำเป็นกับผู้ป่วยกลุ่มเฝ้าระวังเท่านั้น

ใส่ความเห็น