แอพ ใกล้มือหมอ แอพ เช็คอาการเสี่ยงของโรคแบบออนไลน์ ไม่ต้องไปหาหมอ

ใกล้มือหมอ แอพ เช็คอาการเสี่ยงของโรคแบบออนไลน์

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาด โรค ‘โควิด-19’ มีประชาชนจำนวนไม่น้อยเกิดอาการวิตกกังวล ทั้งอาการเสี่ยงที่จะติดเชื้อ ทั้งจำนวนและพิกัดผู้ป่วย ทั้งขั้นตอนการกักตัว เทคโนโลยีจึงถูกหยิบมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยเหลือให้ความรู้และมีความสะดวกสบายแบบไม่ต้องออกไปเสี่ยงติดเชื้อจากข้างนอกบ้าน เพียงใช้มือถือแค่เครื่องเดียว วันนี้ เราจึง มีแอพพลิเคชั่น ดี ๆ มาแนะนำ นั่นคือ แอพพลิเคชั่นในการ เช็คอาการโควิด-19 เบื้องต้น สำหรับทุก ๆ คน ไม่ต้องไปหาหมอให้เสียเวชา สามารถเช็คได้ด้วยตนเอง

แอพฯ นี้มีชื่อว่า “ใกล้มือหมอ” เป็น แอพพลิเคชั่น ในการ เช็คอาการโควิด-19 เบื้องต้น แค่ปลายนิ้วโดยไม่ต้องตรวจเองที่โรงพยาบาล จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คุณสมบัติ ของ แอพพลิเคชั่น ใกล้มือหมอ

– เครื่องมือที่สามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้น โดยแสดงผลของโรคที่มีความเสี่ยงของโรคโควิด-19 3 อันดับแรก มีความแม่นยำประมาณ 70-80%

– ระบบอัลกอริทึม (Algorithm) ซึ่งเป็นกระบวนการการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบการซักประวัติทางการแพทย์ของแพทย์ เพื่อให้สามารถคัดกรองโรคเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วนำไปสู่การรักษาต่อไป

-สามารถฝากคำถาม ถามแพทย์จริงๆ ผ่านทาง link ในแอพพลิเคชัน

-รวบรวมอาการที่พบบ่อยในคนทั่วๆ ไปมากถึง 123 อาการ และมีจำนวนโรคให้ค้นหามากกว่า 1,000 โรค ซึ่งในแต่ละโรคยังมีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับโรคนั้นๆ จากรายการพบหมอศิริราชและสถาบันการแพทย์ที่น่าเชื่อถือหลากหลายสถาบัน

-เป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีศักยภาพในการดูแลรักษาพยาบาลให้คำแนะนำและคัดกรองผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิได้ดียิ่งขึ้น ลดภาระงานของโรงพยาบาลในชุมชน แอพพลิเคชันนี้เป็นการนำ

แนะนำให้ทุกท่านติดตั้ง แอพพลิเคชั่นนี้ ลงมือถือเลยนะครับ เพื่อเช็คตัวเอง และรู้ตัวเองก่อน ไปหาหมอ

แอพ ใกล้มือหมอ แอพ เช็คอาการเสี่ยงของโรคแบบออนไลน์