วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5000 บอกเลยทำตามนี้ ง่ายมาก

วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5000

 

วันที่ 24 มี.ค. 2563 รัฐบาลแถลงมาตรการ ช่วยเหลือ เพื่อเป็นการชดเชยรายได้แก่แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือ ผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ จากสถานการณ์ co vid่-19 หลังมีการสั่งปิดสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในการแพร่ co vid่-19 เช่น สถานบันเทิง สนามมวย หรือ ห้างสรรพสินค้า  เป็นต้น

ลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท

 

โดยจะมีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ 5000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เมษายน-มิถุนายน 2563 นี้ ทางรัฐบาลได้มีการจัดทำเว็บไซต์ให้เข้าตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อลงทะเบียนแสดงความจำนงในการรับเงินช่วยเหลือมาตรการดังกล่าว

ซึ่ง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการลงทะเบียนมีรายละเอียด ดังนี้

1 เข้าลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คาดว่า จะเริ่มให้ลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้

2 เตรียมหลักฐานสำหรับลงทะเบียน ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลบริษัทนายจ้าง ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน และข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคาร

3 เงินช่วยเหลืจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 5 วัน หลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

 

ขอบคุณ เฟซบุ๊ก Live NBT2HD

ใส่ความเห็น