แอพ DDC-Care ระบบติดตามผู้มีความเสี่ยงติดโควิด-19

แอพสำหรับติดตามและประเมินสุขภาพ ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตติดต่ออันตราย ซึ่งจะต้องกักตัวเองอยู่ภายในที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน

โดยผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงทั้งชาวไทย และต่างประเทศ เมื่อผ่านจุดคัดกรองด่านตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งท่าอากาศยาน ท่าเรือ ด่านพรมแดนทางบก รวม 46 ด่าน หากถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดโรคโควิด-19 จะต้องทำการลงทะเบียนติดตั้งแอพพลิชั่น DDC-Care ลงบนสมาร์ทโฟน เพื่อรายงานสุขภาพเป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งจะต้องกดรายงานการเดินทาง เส้นทางการเดินทางของกลุ่มเสี่ยงเพื่อใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อไป

นอกจากนี้บุคคลที่อาจติดต่อกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวยังสามารถดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน DDC-Care ใช้รายงานอาการได้เช่นเดียวกัน ซึ่งกรมควบคุมโรคจะประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลสุขภาพที่ได้จากระบบได้อย่างต่อเนื่อง หากพบแสดงอาการเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปให้คำแนะนำและเข้าไปให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

คุณสมบัติ

-รายงานการเดินทาง เส้นทางการเดินทางของกลุ่มเสี่ยงเพื่อใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อไป

-กรมควบคุมโรคจะประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลสุขภาพที่ได้จากระบบได้อย่างต่อเนื่อง

-หากพบแสดงอาการเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปให้คำแนะนำและเข้าไปให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

ใส่ความเห็น