กู้ออมสิน มนุษย์เงินเดือน ที่ลง เราไม่ทิ้งกัน ไม่ได้ กู้ 50,000 ดอก 175 บาท เท่านั้น

ธนาคารออมสิน ผุดสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 จาก www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวงเงินกู้ 50,000 ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน

อ่าน  เงินให้กู้ยืม SCB หรือ ธ.ไทยพาณิชย์ 20,000 บาท ไม่ต้องค้ำ ประกัน

อ่าน  สินเชื่อ ธ.กรุงไทย ไม่มีหลักทรัพย์ ก็กู้เงินกรุงไทยได้ 2563

มีรายงานว่า มาตรการเยียวยาของธนาคารออมสินนั้น เปิดให้บริการสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 จากรัฐบาล ในโครงการ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยมีชื่อว่า “สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)”  มีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

1. ผู้มีรายได้ประจำ

– จำเป็นต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน

– วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)

– ผ่อนชำระคืนนาน 3 ปี

อ่าน  กสิกร ให้กู้ฉุกเฉิน 50000 เอกสารง่าย ไม่มีคนค้ำ

คุณสมบัติผู้กู้

– อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

– เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และภัยอื่น ๆ

– มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

– เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

อ่าน  เงินให้กู้ยืม SCB หรือ ธ.ไทยพาณิชย์ 20,000 บาท ไม่ต้องค้ำ ประกัน

อ่าน  สินเชื่อ ธ.กรุงไทย ไม่มีหลักทรัพย์ ก็กู้เงินกรุงไทยได้ 2563

อ่าน  สมัครบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสิน ให้ยืม 30000 ไม่ใช้คนค้ำประกัน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. เข้าเว็บไซต์ gsb.or.th และกดปุ่มลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า คลิก

2. เลือกเงินกู้ 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ รายได้ ผลกระทบ และเลขที่บัญชีธนาคารออมสิน

4. สาขาจะติดต่อกลับเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน

เริ่มตอนไหน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป สิ้นสุดโครงการ 30 ธันวาคม 2563

อ่าน  สินเชื่อ ธ.กรุงไทย ไม่มีหลักทรัพย์ ก็กู้เงินกรุงไทยได้ 2563

ข้อมูลจาก  เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน

ใส่ความเห็น