วอนช่วยเด็กกำพร้า วัดดอนจั่น หวั่นขาดแคลนอาหาร

ที่วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเเละเด็กที่มีฐานะยากจนจำนวนกว่า 770 คน เเต่ในช่วงนี้ซึ่งมีการเเพร่ระบาดของ C o v i d – 1 9 ทำให้ทางวัดได้มีการเพิ่มมาตรการในการดูเเลเด็กเหล่านี้ อย่างเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากเกรงจะเกิดการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เเต่จากมาตรการดังกล่าวที่ได้ทำขึ้นนี้ ส่งผลทำให้มีประชาชนเเละผู้มีจิตศรัทธา ที่คอยช่วยเหลือเด็กๆ มาบริจาคอาหารน้อยลง ส่งผลให้ทางวัดขาดเเคลนอาหารในการเลี้ยงเด็กๆ ในเเต่ละมื้อตามไปด้วยเช่นกัน


ทั้งนี้ พระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น  ท่านได้กล่าวว่า “หลังจากเชื้อ C o v i d – 1 9 ระบาดมากขึ้น ทางวัดก็ได้มีการใช้หลักของความมั่นคงในชีวิต ห้ามไม่ให้เด็ กที่อยู่ในวัดออกไปนอกบริเวณวัด เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ กออกไปเสี่ยง เปรียบเสมือนนกที่อยู่ในกรง ย่อมปลอดภัยกว่านกที่อยู่นอกกรง นอกจากนี้ยังมีญาติโยมนำเจลล้างมือ เเละหน้ากากอนามัยมาถวายให้วัดอีกด้วย”

สำหรับการดูเเลมาตรการทางสังคม ครูจิตอาสาก็ได้บอกว่า ได้มีการสอนให้เด็กรู้จักกับมาตรการทางสังคม เเม้ว่าเด็กจะไม่ได้ออกไปด้านนอก เเต่ก็ป้องกันไว้ก่อน โดยมีการจัดให้เด็กนั่งห่างกัน 1 เมตร  เวลาทานอาหาร เข้าเเถวรับอาหารก็ต้องยืนห่างกัน 1 เมตร สอนวิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องให้กับเด็กสอนวิธีล้างมือที่ถูกต้อง ให้เด็ กนอนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เเละงดใช้สิ่งของร่วมกัน รวมถึงดูเเลที่พักให้สะอาดตลอดเวลา เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีเเละเพื่อป้องกัน
อย่างไรก็ตาม จากการเเพร่ระบาดของ C o v i d – 1 9 นั้นก็ส่งผลกระทบหนักทำให้ญาติโยมนำอาหารหรือของใช้มาบริจาคให้ที่วัดน้อยลง ทำให้ขณะนี้เหลืออาหารเลี้ยงไม่มาก เเต่ก็ยังพอสามารถเลี้ยงได้อีกหลายวัน จึงอยากจะฝากญาติโยมที่มีจิตศรัทธา สามารถมาบริจาคข้าวสารอาหารเเห้งได้ที่วัดดอนจั่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้ นอกจากนี้ทางวัดยังงดรับกิจนิมนต์เพื่อป้องกันการติดเชื้อของพระลูกวัด

เพราะว่าในวัดมีคนอยู่จำนวนมาก หากมีการระบาดภายในวัดจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เเก้ไขได้ยากเเน่นอน ซึ่งหากมีญาติโยมหรือผู้ใจบุญสนใจที่จะช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้กับทางวัด ที่เบอร์โทรศัพท์ 053 240 184