ธกส. เปิดให้ลงทะเบียน ขอสินเชื่อฉุกเฉินแล้ว ดอก 0.1 ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ธกส. หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมความพร้อมให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก CD 19 ขอสินเชื่อในโครงการ สินเชื่อฉุกเฉิน โดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดสินเชื่อ

สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-วงเงินกู้ไม่เกิน 10000 บาท

-อัตราดอกเบี้ย 0.1 เปอร์เซนต์ ต่อเดือน

-ไม่ต้องใช้หลักประกัน

 

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ

ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 นัดทำสัญญาวันที่ 7 พ.ค. 63 ถึง 30 ธ.ค. 63

ระยะเวลาชำระ ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้ กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น งวดชำระรายเดือน 24 งวด ส่งชำระต่องวดประมาณ 429.17 บาท ราย 3 เดือน 8 งวด 1287.50 บาท ราย 6 เดือน 4 งวด 2575.00 บาท

 

คุณสมบัติผู้กู้

-เป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

-ลงทะเบียนตามขั้นตอนของธนาคาร

-สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.

-ลงทะเบียนผ่าน Line BAAC Family เท่านั้น กรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่เมนูกำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

-รอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS และเตรียมหลักฐานรอการทำสัญญา ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง หมายเลขโทรศัพท์ และสำเนาบัตรประชาชน กรณีที่ยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธกส.หรือไม่มีบัญชีเงินฝาก ธกส.

จัดทำสัญญากู้เงิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย เริ่มนัดหมายทำสัญญาตั้งแต่ 7 พ.ค. 63

ธนาคารจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทางข้อความ SMS

ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดย ธกส. A Mobile บัตรเดบิตหรือบัตร ATM

 

กรณีที่ยังไม่เป็นลูกค้าของ ธกส.

กรณีเป็นลูกค้าของ ธกส. อยู่แล้ว

 

กรณีเป็นยังไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ ธกส.

 

ข้อมูลและภาพจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

**ฝากดูคลิป และ ส่งกำลังใจ ให้กับ คุณพยาบาล ในการต่อสู้กับ ไวรัส โควิด-19

https://www.facebook.com/Cookingtime2u/videos/503441230532799/