ขั้นตอนลงทะเบียนเกษตรกร รับเงิน 15,000 ผ่านแอพพลิเคชั่น

ขั้นตอนลงทะเบียนเกษตรกร  ผ่านแอพพลิเคชั่น

เตรียมตัวสำหรับเกษตรกร เตรียมรับ 15000 บาท ท่านสามารถลงทะเบียนเกษตรกร แอพพลิเคชั่น Farmbook เตรียมรับเงินช่วยเหลือ 15000 ต่อครัวเรือน

เปิดเงื่อนไขต้องมีข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร และฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส เตรียมชงงบจ่ายกว่า 9 ล้านครัวเรือน และเป็นคนละส่วนกับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท

จากสถานการณ์โควิด ภาครัฐเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือ เกษตรกรด้วยเงิน 15000 บาท โดยมีเงื่อนไขคือต้องมีรายชื่อยู่ในฐานข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร ซึ่งครัวเรือนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการจะไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส และกระทรวงการคลัง

เมื่อเราติดตั้ง แอพพลิเคชั่น Farmbook ในมือถือแล้ว เราก็ต้องทำงานลงทะเบียนข้อมูลเกษตรกร หรือ ทำการอัพเดตข้อมูล ในกรณีคนที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับ ดังภาพด้านล่าง

ครอบคลุมทั้ง กลุ่มประมง ปศุสัตว์ นาเกลือ รวมทั้งชาวนา ชาวไร่ข้าวโพด ชาวไร่มันสำปะหลัง ชาวสวนปาล์ม และชาวสวนยางพาราที่รายชื่อตกหล่นไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

เบื้องต้นแบ่งเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม คือที่มีรายชื่อยู่ในฐานข้อมูล ประมาณ 6 ล้านครัวเรือน จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ทันที ส่วนที่ยังไม่มีจะต้องขึ้นทะเบียนใหม่

 

ดาวน์โหลด และติดตั้ง แอพพลิเคชั่น Farmbook

ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น Farmbook  สามารถลงทะเบียน เกษตรกร เพื่อเตรีบมรับเงิน 15,000 บาท ได้เลยครับ