กำหนดจ่ายเงินเกษตรกร ชุดที่ 2 อีก 3.4 ล้านราย วันไหน ดู เลย

www.เยียวยาเกษตรกร.com จ่อจ่ายเงินให้เกษตรกร ชุดที่ 2 จำนวน 3.4 ล้านคน  หลังจากมีการตรวจความซ้ำซ้อน คาดเสร็จในวันนี้ ส่วนกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 1-15 พฤษภาคม จะได้รับเงิน 30-31 พฤษภาคม นี้

หลังจากที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ครบ 3.3 ล้านราย ที่เป็นชุดแรกแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาคัดกรองคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 3.4 ล้านราย ซึ่งเป็นชุดที่ 2 อยู่

เกษตรกรกลุ่มที่ 1 : เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูก และปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรจนเป็นปัจจุบัน

ล่าสุด วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักข่าวไทย รายงานว่า นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คาดว่าในวันนี้จะได้รับผลการคัดกรองความซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่น ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน ประกันสังคม และทะเบียนข้าราชการบำนาญ จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และถ้าหากได้รับรายชื่อ ก็จะส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (22 พฤษภาคม) เป็นต้นไป คาดว่าจะจ่ายครบ 3.4 ล้านราย ในวันที่ 25 พฤษภาคม นี้

ส่วนของเกษตรกรกลุ่มที่ 2 : เกษตรกรที่ขึ้นปรับปรุงทะเบียน 1-15 พฤษภาคม 2563

งานต่อมาก็เตรียมรับรายชื่อของเกษตรกร ที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม ประมาณ 1.57 ล้านราย โดยจะคัดกรองด้วยวิธีการเดียวกัน คาดว่าน่าจะได้รับรายชื่อคัดกรองวันที่ 27 พฤษภาคม นี้ และจะเริ่มจ่ายเงินวันที่ 30-31 พฤษภาคม ต่อไป

ส่วนของเกษตรกรกลุ่มที่ 3 : เกษตรกรที่ยังไม่ได้เพาะปลูก

ขณะเดียวกัน เกษตรกร กลุ่มสุดท้าย คือ เกษตรกร ที่ยื่นแบบ ทบก.01 เพราะยังไม่สามารถเพาะปลูกได้ ต้องรอฝนก่อน กลุ่มนี้มีประมาณ 1.3 แสนราย ตามกฎระบุไว้ว่า จะต้องเพาะปลูกก่อนวันที่ 30 มิถุนายน นี้ และแจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ ทำประชาคม ตรวจสอบการทำการเกษตรจริงก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม และน่าจะจ่ายเงินวันที่ 27 กรกฎาคม นี้

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย