กู้เงินฉุกเฉิน กับ ธกส. ดอกเบี้ยแค่ 0.1 โดยไม่ต้องมีหลักประกันใดๆ ลงทะเบียนยังทัน

รายละเอียดสินเชื่อ

สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-วงเงินกู้ไม่เกิน 10000 บาท

-อัตราดอกเบี้ย 0.1 เปอร์เซนต์ ต่อเดือน

-ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ

ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา และ นัดทำสัญญา วันที่ 7 พ.ค. ถึง 30 ธ.ค. 63

ระยะเวลาชำระ ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้ กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น งวดชำระรายเดือน 24 งวด ส่งชำระต่องวดประมาณ 429.17 บาท ราย 3 เดือน 8 งวด 1287.50 บาท ราย 6 เดือน 4 งวด 2575.00 บาท

 

คุณสมบัติผู้กู้

-เป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

-ลงทะเบียนตามขั้นตอนของธนาคาร

-สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.

-ลงทะเบียนผ่าน Line BAAC Family เท่านั้น กรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่เมนูกำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

-รอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS และเตรียมหลักฐานรอการทำสัญญา ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง หมายเลขโทรศัพท์ และสำเนาบัตรประชาชน กรณีที่ยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธกส.หรือไม่มีบัญชีเงินฝาก ธกส.

การทำสัญญา

จัดทำสัญญากู้เงิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย เริ่มนัดหมายทำสัญญาตั้งแต่ 7 พ.ค. 63

ธนาคารจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทางข้อความ SMS

ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดย ธกส. A Mobile บัตรเดบิตหรือบัตร ATM

 

กรณีที่ยังไม่เป็นลูกค้าของ ธกส.

กรณีเป็นลูกค้าของ ธกส. อยู่แล้ว

 

กรณีเป็นยังไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ ธกส.

กู้เงินฉุกเฉิน กับ ธกส. ดอกเบี้ยแค่ 0.1

จะช้าอยู่ทำไมล่ะ โอกาสแบบนี้ ไม่ได้มีกันง่ายๆ นะ เงินกู้ ฉุกเฉิน ธกส.

ใส่ความเห็น