ตรวจสอบสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร กลุ่มที่ 3 จ่ายเงินรวดเดียว 15,000 บาท

ตรวจสอบสิทธิ์ ‘เยียวยาเกษตรกร’ กลุ่มที่ 3 คือ เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูก แต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายในเดือน มิ.ย. คาดรับเงินทีเดียว 15,000 บาทในเดือน ก.ค.

ความคืบหน้ามาตรการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2563 โดยผ่านการโอนเงินของธนาคาร ธ.ก.ส.

ล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ดังนี้

– เกษตรกรกลุ่มที่ 1 นั้น ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ ธ.ก.ส.โอนเงินเรียบร้อยแล้วประมาณ 3.2 ล้านราย ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 63 ส่วนรอบที่ 2 จำนวน 3.5 ล้านราย เริ่มโอนแล้วบัดนี้ถึง 29 พ.ค. 63 เช็กสถานะการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตร.com โดยเกษตรกรกลุ่มที่ 1 สามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิ.ย. 63

– เกษตรกรกลุ่มที่ 2 คือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 63 กลุ่มนี้มีประมาณ 1.57 ล้านราย สามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาได้ที่ www.moac.go.th ในวันที่ 27 พ.ค. 63 และคาดว่าจะจ่ายเงินได้ภายในสิ้นเดือน พ.ค. 63 กรณีการอุทธรณ์ให้เริ่มอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ 31 พ.ค.- 5 มิ.ย. 63 นี้

– เกษตรกรกลุ่มที่ 3 คือ เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูก แต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายใน 15 พ.ค. 63 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อน 30 มิ.ย.63 ที่มีจำนวนอยู่ประมาณ 1.3 แสนคน จะได้รับเงินทีเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท และสามารถอุทธรณ์ได้จนถึง 31 ก.ค.63 โดยในกลุ่มนี้จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเสียก่อน

(ขอบคุณข้อมูลจาก เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน)

ใส่ความเห็น