บัตรเครดิต-บัตรกดเงินสด ธนาคารกรุงเทพ ช่วยพักหนี้ ลดดอกเบี้ย ผ่อนขั้นต่ำเท่าไร

มีหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ไม่ต้องกังวล เพราะสถาบันการเงินต่าง ๆ ขานรับมาตรการพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ทุกคนแล้ว มาติดตามกันว่ารายละเอียด การพักชำระหนี้ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ของธนาคารกรุงเทพ เป็นอย่างไร

หลังจากที่แบงก์ชาติออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ COVID-19 ออกมาเป็นระยะ ธนาคารพาณิชย์ตลอดจนสถาบันการเงินเอกชนก็ได้ตอบรับมาตรการ พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ซึ่งหลายสถาบันการเงินได้ปรับเกณฑ์อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำให้ลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 (ไม่เป็นหนี้เสีย) โดยในปี 2563-2564 ให้ลดการจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิต จาก 10% เหลือ 5% นอกจากนี้ ยังมีหลายธนาคารที่ช่วยพักหนี้ ลดดอกเบี้ย พร้อมกับเปลี่ยนยอดเงินคงค้างให้ผ่อนได้นานขึ้น เพื่อไม่ให้เราเสียเครดิตในอนาคต

มาดูรายละเอียดกันว่าแต่ละสถาบันการเงิน มีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ของ ธนาคารกรุงเทพ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ

-ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) มีผลตั้งแต่รอบบิลของวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี โดยเป็นมาตรการช่วยเหลือที่ให้สิทธิ์แก่ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภทและทุกรายอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังธนาคารแต่อย่างใด

-กลุ่มลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ที่มีอาชีพหรือทำงานในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว สายการบิน และอาชีพในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จากการที่รัฐบาลประกาศให้หยุดบริการชั่วคราว หรือลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน สามารถขอรับความช่วยเหลือปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เป็นคงเหลือที่ 12% โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคาร >> ที่นี่

-ยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ 1 เดือน

-พักจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน

วิธีลงทะเบียน

– กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ (คลิกที่นี่)
– แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงื่อนไข

1. การพักชำระเงินต้น ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิมในช่วงระยะเวลาผ่อนปรน

2. เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนปรนแล้ว การชำระหนี้เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย ให้กลับไปเป็นตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม โดยเริ่มเดือนถัดไปและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาเดิม ทั้งนี้ ลูกค้าอาจมีภาระการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงขึ้นภายหลัง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 1333 หรือ เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ