บัตรเครดิต-บัตรเงินด่วน Xpress Cash ธนาคารกสิกร ช่วยลูกหนี้ ปรับลดอัตราผ่อนชำระเงิน

บัตรเครดิต-บัตรเงินด่วน Xpress Cash ธนาคารกสิกร ปรับลดอัตราผ่อนชำระเงิน

บัตรเครดิตกสิกรไทย ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10% เป็นดังนี้

-ปี 2563-2564 ชำระขั้นต่ำ 5%
-ปี 2565 ชำระขั้นต่ำ 8%
-ปี 2566 ชำระขั้นต่ำ 10%

โดยธนาคารจะปรับลดให้ลูกหนี้ทุกรายอัตโนมัติ ไม่ต้องติดต่อมาที่ธนาคาร และไม่มีกำหนดยอดชำระขั้นต่ำ

-บัตรเครดิตกสิกรไทย และบัตรเงินด่วน Xpress Cash
-พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย ถึงเดือนธันวาคม 2563
-กรณีลูกค้าแจ้งลงทะเบียนก่อนวันสรุปรอบบัญชีมากกว่า 5 วัน : จะมีผลในรอบบัญชีนี้
-กรณีลูกค้าแจ้งลงทะเบียนก่อนวันสรุปรอบบัญชีน้อยกว่า 5 วัน : จะมีผลในรอบบัญชีถัดไป

*ยกเว้น รายการผ่อนชำระรายเดือน (Smart Pay) จะยังมีการเรียกเก็บยอดผ่อนชำระตามปกติ

วิธีลงทะเบียน

สามารถยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

K-Contact Center 02-888-8888

K-BIZ Contact Center 02-888-8822

พิมพ์ @help ผ่านช่องทาง LINE KBank Live

เงื่อนไข

1. มาตรการช่วยเหลือนี้ เป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้า รวมถึงผู้ค้ำประกัน และผู้จำนอง
2. การพักชำระเงินต้น ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิมในช่วงระยะเวลาผ่อนปรน
3. เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนปรนแล้ว การชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย ให้กลับไปเป็นตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม โดยเริ่มเดือนถัดไปและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาเดิม ทั้งนี้ ลูกค้าอาจมีภาระการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงขึ้นภายหลัง

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-888-8888 หรือ เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย

ใส่ความเห็น