ตรวจสอบสิทธิ รับเงินเยียวยาเกษตรกร อุทธรณ์ ผ่านแอปพลิเคชันได้แล้ว “เกษตรดิจิทัล Digital Farmer”

ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา อุทธรณ์ ผ่าน แอปพลิเคชัน “เกษตรดิจิทัล Digital Farmer” ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อำนวยความสะดวกให้เกษตรกร สำหรับโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยได้เพิ่มช่องทางให้ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา ตรวจสอบการอุทธรณ์ ผ่าน แอปพลิเคชัน “เกษตรดิจิทัล” หรือ Digital Farmer โดยเกษตรกรสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ ​iOS และ Android

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เกษตรดิจิทัล” หรือ Digital Farmer ได้ดังนี้

1.ระบบปฏิบัติการ iOS : “เกษตรดิจิทัล” หรือ Digital Farmer

2.ระบบปฏิบัติการ Android : “เกษตรดิจิทัล” หรือ Digital Farmer

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยังสามารถตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบผลการโอนเงินของทาง ธ.ก.ส. และตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ได้ที่ www.moac.go.th ได้เช่นเดิม ซึ่งนับเป็นเว็บไซต์หลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลได้เบ็ดเสร็จในที่เดียว

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : เว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แอปพลิเคชัน “เกษตรดิจิทัล Digital Farmer”