เยียวยาเกษตรกร วันนี้ 8 มิถุนายน 2563 จ่ายอีก 3 แสนราย กลุ่มไหนได้มาดู

www.เยียวยาเกษตรกร.com จ่ายอีกวันที่ 8 มิถุนายน 2563 อีก 3 แสนราย เป็นกลุ่มคนตกค้างที่ไม่ได้แจ้งเลขบัญชี แต่ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว เหลืออีก 6 หมื่นรายที่ยังติดต่อไม่ได้

ความคืบหน้าของ www.เยียวยาเกษตรกร.com ตอนนี้จ่ายเงินเกษตรกรกลุ่มที่ 1 และ 2 แล้วกว่า 7.1 ล้านราย เป็นเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพาะปลูกทีหลัง จะได้รับเงินในเดือนกรกฎาคม 2563 ก้อนเดียว

ล่าสุด วันที่ 8 มิถุนายน 2563 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า ตอนนี้ยังมีเกษตรกรบางกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องบัญชีธนาคาร หลังจากที่ผ่านการเยียวยาเกษตรกร ไปแล้วกว่า 3.5 แสนราย ตอนนี้เหลือประมาณ 6 หมื่นรายที่ยังติดตามไม่ได้

ขณะเดียวกัน เกษตรกร ที่ติดตามเลขบัญชีได้แล้วประมาณ 2.9 แสนราย ปัญหาที่ทำให้จ่ายเงินไม่ได้คือ เป็นบัญชีต่างธนาคาร ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะส่งหมายเลขบัญชีให้ธนาคารนั้น ๆ ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินในวันนี้ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ