สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน 10,000 บาท วิธีการสมัคร ดอกเบี้ยแค่ 0.10 ผ่านเว็บไซต์ ง่ายๆ ทำได้ไม่ยาก

ธนาคารออมสิน เปิดให้บริการสินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะเปิดลงทะเบียนกู้เงินออมสิน ผ่านทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th เท่านั้น เริ่ม 15 เม.ย. 63 เป็นต้นมานั้น

สำหรับรายละเอียดของสินเชื่อออมสินมีอะไรบ้าง มาดูกัน

-วงเงินสูงสุด: 10,000 บาท

-อัตราดอกเบี้ย : 0.10% ต่อเดือน

-ผ่อนชำระคืนสูงสุด: 2 ปี

-ปลอดชำระเงินงวด: 6 งวดแรก

-ไม่มีหลักประกัน

คุณสมบัติ ลงทะเบียนกู้เงินออมสิน

-อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

-ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด เช่น พ่อค้า-แม่ค้า คนขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

-มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

-เมื่อรวมอายุผู้กู้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

ลงทะเบียนกู้เงินออมสินได้ที่ไหน?

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ไม่ต้องมาที่สาขา

สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 ธ.ค. 63

ขั้นตอนลงทะเบียนกู้เงินสินเชื่อฉุกเฉิน ออมสิน

1.เข้าเว็บไซต์ออมสิน https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/ เลือก คลิกเพื่อลงทะเบียนผู้มีอาชีพอิสระ

2.เลือกเงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7)

3.กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ รายได้ ผลกระทบ และเลขที่บัญชีธนาคารออมสิน

4.จะมี SMS แจ้งเตือนลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงินและติดต่อกลับภายใน 5 วัน ถ้าไม่ได้รับการติดต่อหมายถึงไม่ผ่านเกณฑ์

5.ลูกค้าได้รับเงินเข้าบัญชี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง